Nettleie

Ved å drive effektivt og holde kostnadene nede, har BKK fortsatt en av landets laveste nettleier. Målet vårt er å ha en mest mulig stabil nettleie til våre kunder.

Siden BKK Nett har monopol innen et gitt geografisk område, er aktiviteten i selskapet nøye regulert av myndighetene. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fastsetter blant annet hvor mye vi kan ta inn i nettleie.

NVE har utarbeidet en  nettleiestatistikk fra alle nettselskap i Norge. For å få en riktig sammenligning, er det kolonnen helt til høyre (Omregnet øre/kWh (ink.) som må sammenlignes.

I tillegg til å betale nettleie til oss for å transportere strømmen til deg, må du inngå en avtale med en kraftleverandør om kjøp av selve strømmen. Kraftleverandør står du fritt til å skifte så ofte du ønsker.

Hovedsikringene bestemmer
Størrelsen på anleggets hovedsikringer avgjør om strømforbruket avregnes etter energi- eller effekttariffer. Anlegg med hovedsikringer under 125 A er energimålt.

Her kan du sammenligne BKK Nett sin nettleie med andre nettselskap

(Klikk på pil nederst i høyre hjørne for å få større bilde)

Energitariffer fra 1. januar 2019

Anlegg med hovedsikringer under 125 A (ampere) blir energimålt. Dette gjelder de fleste privatkunder.

   Privatkunder 1  Næringskunder 2
 Årlig fastbeløp  2050 kr  1640 kr
 Forbruksavhengig ledd  41,54 øre/kWh  16,4 øre/kWh

 1) Prisene for privatkunder er inkludert avgift til Enova (1 øre per kWh til offentlig energifond), forbruksavgift til staten (15,83 øre per kWh) og MVA.

2) Enova-avgiften for forbruk som ikke går til husholdningsformål er 800 kroner per år. Forbruksavgift til staten (15,83 øre per kWh) og MVA i tillegg.

Nettleien for energimålte består av to deler:

  1. Årlig fastbeløp
  2. Forbruksavhengig ledd

Effekttariffer fra 1. januar 2019

Anlegg med hovedsikringer lik eller over 125 A (ampere) blir effektmålt.

 

Effektforbruket avregnes etter høyeste registrerte effektuttak i måneden.

 Prisoversikt for effektmålte anlegg fra 1. januar 2019

Nettleien for effektmålte består av tre deler:

  1. Årlig fastbeløp
  2. Forbruksavhengig ledd basert på energiforbruk (kWh)
  3. Forbruksavhengig ledd basert på effektforbruk (kW)

Avgifter

En stor del av det du betaler til oss består av avgifter som myndighetene har pålagt oss å kreve inn.

I tillegg til merverdiavgift, betaler du 15,83 øre per kWh i forbruksavgift for strømmen du bruker og avgift til det offentlige energifondet Enova på 1 øre per kWh.

 Enova-avgiften for forbruk som ikke går til husholdningsformål er 800 kroner per år.

 

Avgiftene til myndighetene består av

  1. Forbruksavgift til staten
  2. Merverdiavgift (MVA)

Leveringsplikt

For at du ikke skal være uten strøm i tiden før du har inngått en strømavtale med en kraftleverandør, er vi pålagt av myndighetene å levere strøm til deg i henhold til regelverket for såkalt leveringsplikt. Dette er en midlertidig ordning for deg, hvor prisen er høyere enn hva kraftleverandører tilbyr.

Stenging

Dersom du har behov for å midlertidig stenge et anlegg må det betales et gebyr på 2 000 kroner dersom åpningen av anlegget skjer mindre enn ett år etter at det ble stengt.

Stenging av anlegg som skal stå stengt i mer enn ett år stenges og åpnes kostnadsfritt.

Kundeservice