Vi byggjer kraftleidning frå Mongstad til Kollsnes

Bygging av kraftleidningen frå Mongstad til Kollsnes er eit særs viktig bidrag til å forsterka hovudnettet i regionen.

Olje- og energidepartementet gav 22. juni 2012 BKK Nett AS konsesjon til å byggje ein ny 300/420 kilovolt (kV) kraftledning frå Kollsnes i Øygarden kommune via Radøy og Austrheim kommuner til Mongstad i Lindås kommune i Hordaland.

Leidningen er planlagd satt i drift ved utgangen av 2016.

  1. Total lengde på leidningen er 35 kilometer
  2. I Hjelte- og Lurefjorden ligg verdas lengste og dypaste 420 kV PEX sjøkabel
  3. På Radøy står ein eigenutvikla designmast av kone stålrør
  4. Ny transformatorstasjon er bygget på Lindås

Spørsmål om prosjektet?