Skanner 4000 km høyspenningslinjer

Publisert 07. juli 2023

Fra slutten av juli vil BKK starte arbeidet med å skanne alle 11- og 132 kV høyspennings-luftledninger fra Sunnfjord i nord til Etne i sør med laser. I volum utgjør dette ca. 4000 km høyspenningslinjer.

Foto: BKK

Målet med skanningen er å utføre en detaljert kartlegging av komponentene i BKK sitt linjenett. Dette vil gi sikker informasjon om luftfartshinder, ved feilretting og vedlikehold.

Skanningen vil blant annet gi nøyaktige geografiske plasseringer av anleggene, høyde over bakken for å kunne gi detaljerte data om luftfartshinder, samt tilstand på vegetasjon og skog i traseene for bedre å kunne planlegge hogst i traseer fram i tid.

– I tillegg vil de data som blir kartlagt gi oss muligheten til å benytte nye og effektive løsninger til drift og vedlikehold av strømnettet, sier prosjektleder Sigve Eldøy i BKK.

Arbeidet utføres i hovedsak med bruk av helikopter. Det er Field Group som utfører oppdraget for BKK, som igjen benytter helikopterselskapet Helitrans AS som underleverandør for selve helikopterflygingen.

Illustrasjon som viser laserscanning av høyspentlinjer.
BKK henter inn data fra høyspentlinjene ved hjelp av laserscanning fra helikopter.Foto: BKK

Kan bruke droner
I noen områder, der det må tas spesielle hensyn, kan arbeidet utføres med drone. Med ny teknologi kan droner fly langs linjenettet ved hjelp av GPS, men da trengs nøyaktig data over hvor hver enkelt strømmast står. Bruk av droner er et svært effektivt hjelpemiddel både i forbindelse med strømbrudd og vedlikehold for å hindre feil i å oppstå.

Forventet oppstart er uke 31. Skanningen vil pågå i 4-7 uker avhengig av værforhold.

Flyr høyt med helikopter
Sammenlignet med tradisjonell helikopterbefaring, der en flyr sakte og i lav høyde over master og linjer, blir laserskanning utført med en høyde på 150-300 meter over bakken. Flyhastigheten er også høyere enn ved vanlig befaring med helikopter.

– Vi planlegger arbeidet slik at publikum ikke skal påføres unødig støy eller annen ulempe. Fra våre årlige helikopterbefaringer har vi erfart at vi må ta særlige hensyn til dyr på beite, hønseri- og kylling farmer, hestesenter og rideskoler. Helikopterselskapet har god oversikt over dette, og vil justere flyhøyden eller tilpasse flygingen ytterligere for å unngå uheldig situasjoner i disse områdene, sier Eldøy.

Har du spørsmål kan du kontakte oss på e-post: kundepost@bkk.no (Åpner epostklient) eller på telefon: 55 12 70 00 (Åpner telefonklient)

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler