Skanner 4000 km høyspenningslinjer

Publisert 15. april 2024

15. april starter BKK arbeidet med å skanne 4000 kilometer med høyspenningslinjer fra Sunnfjord i nord til Etne i sør. Arbeidet skal utføres ved hjelp av helikopter og vil pågå i 2-6 uker. Hensikten er å sikre grunnlag for godt vedlikehold og god drift av strømnettet.

Foto: BKK

Hensikten med helikopterskanningen av høyspenningslinjene er å kartlegge tilstanden på strømnettet i BKK sitt konsesjonsområde. Linjene som skal skannes er alle 11 kV og 132 kV høyspenningsluftledninger. Arbeidet utføres ved bruk av helikopter og vil pågå i om lag 2-6 uker avhengig av værforhold.

Sentral del av å sikre trygg og pålitelig strømforsyning

Dataene som blir samlet inn danner grunnlaget for drift – og vedlikeholdsarbeidet BKK utfører hvert år. I tillegg gir det et nøyaktig grunnlag for å gi opplysninger om luft – og sjøfartshindringer.

- Arbeidet er en sentral del av å sikre en trygg og pålitelig strømforsyning. Dataene vi samler inn gir oss et godt grunnlag for å avdekke behov for vedlikehold og elementer knyttet til driften av strømnettet. I tillegg gir dataene oss innsikt i nye og mer effektive løsninger som vi kan ta i bruk i drift – og vedlikeholdsarbeidet, sier Sigve Eldøy, prosjektleder i BKK.

Skanningen vil blant annet gi nøyaktige geografiske plasseringer av anleggene, høyde over bakken for å kunne gi detaljerte data om luftfartshinder, samt tilstand på vegetasjon og skog i traseene for bedre å kunne planlegge hogst i traseer fram i tid.

Illustrasjon som viser laserscanning av høyspentlinjer.
BKK henter inn data fra høyspentlinjene ved hjelp av laserscanning fra helikopter.Foto: BKK

Tilpasser helikopterflyvinger for minst mulig støy

Arbeidet utføres i hovedsak med bruk av helikopter. Hovedarbeidet vil foregår nord for Sognefjorden, men også andre områder i regionen vil bli omfattet av arbeidet.

Disse områdene har høyspenningslinjer som skal skannes:

  • Nord for Sognefjorden (Solund, Hyllestad, Fjaler, Høyanger, og Sunnfjord)
  • Området vest og nord for Bergen rundt Flesland og på Askøy.
  • Etne, Kvinnherad, Kvam, Vaksdal, og i Masfjorden

Sammenlignet med tradisjonell helikopterbefaring, hvor man flyr sakte og i lav høyde over master og linjer, blir laserskanning utført med en høyde på 100-300 meter over bakken. Flyhastigheten er også høyere enn ved vanlig befaring med helikopter. Det vil gi minimalt av støy.

- Vi forsøker å planlegge og gjennomføre arbeidet slik at publikum ikke opplever unødig støy eller annen ulempe. Fra våre årlige helikopterbefaringer har vi erfart at vi må ta særlige hensyn til dyr på beite, hønseri- og kylling farmer, hestesenter og rideskoler. Helikopterselskapet har god oversikt over dette, og vil justere flyhøyden eller tilpasse flygingen ytterligere for å unngå uheldig situasjoner i disse områdene, sier prosjektleder Sigve Eldøy i BKK.

Det er Field Geospatial AS som utfører oppdraget for BKK. Helikopterselskapet Helitrans AS som underleverandør for selve helikopterflygingen.

For mer informasjon kontakt oss på epost eller telefon.

Har du spørsmål kan du kontakte oss på e-post: kundepost@bkk.no (Åpner epostklient) eller på telefon: 55 12 70 00 (Åpner telefonklient)

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler