Nå må alle målere av eldre type byttes

Publisert 27. oktober 2023

Vi tar i disse dager kontakt med kunder som av en eller annen grunn enda ikke har fått byttet til ny AMS-måler.

Montør utfører arbeid i strømnettet.


Nettselskapene i Norge er pålagt å installere nye godkjente AMS-strømmålere i alle målepunkt i landet og nå er det siste frist for å bytte strømmåler. Om du i dag har en strømmåler som er montert før 2017, så er ikke denne lengre godkjent, og BKK er pålagt av myndighetene å snarest bytte ut måleren.

Hva skjer dersom BKK ikke får tilgang for å bytte til AMS-måler? 

Dersom BKK ikke får tilgang for målerbytte, må vi stenge strømmen til det aktuelle anlegget, da måleren som er installert ikke lenger er godkjent. Når BKK ikke får tilgang til å bytte måleren, og dermed må hente inn målerverdier fra en ikke godkjent måler, utgjør dette et vesentlig kontraktsbrudd.

Den nye AMS-måleren med kommunikasjonsenhet, har en rekke fordeler

  • Du trenger ikke å lese av måleren, da det skjer automatisk
  • Registrering av strømforbruket ditt per time medfører alltid riktig pris til rett tid
  • Du vil få korrekt avregning for den strømmen du forbruker
  • Muligheter for å koble tredjeparts utstyr til HAN-porten, som kan regulere strømforbruket, for eksempel til elbillading
  • For å bli plusskunde må ny måler være montert

De fleste av våre AMS-målere er tilknyttet MBB-nettet (mobilt bredbånd) og sender en datapakke, tilsvarende en SMS, til oss hver 3 time.

Du kan lese mer om AMS-målere på NVE sine nettsider: Smarte strømmålere (AMS) - NVE (åpnes i nytt vindu)

Kan du søke fritak?

Det er åpnet opp for at du kan søke fritak om du mener at "installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe". For å få fritak er det krav om dokumentasjon fra psykolog eller lege.

Du kan kun søke fritak for kommunikasjonsdelen av måleren. Det vil si at strømmåleren din likevel må byttes, men dersom du har gyldig fritak vil den kunne installeres uten kommunikasjonsmodul. 

Ved montering av måler uten kommunikasjonsmodul, mister du fordelene som en AMS-måler har. Da må du selv lese av strømmåleren og sende avlesningene til oss. Du mister også automatisk registrering av strømforbruket per time. I tillegg, må du betale et gebyr som i dag er 1875,- kroner i året. Dette er for å dekke våre merkostnader med den manuelle avlesningen. Les mer om gebyret på nettsidene til NVE. (åpnes i nytt vindu)

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler