Vi kontrollerer høyspenningslinjer i strømnettet

Publisert 12. februar 2023

En av BKKs viktigste oppgaver er å sørge for stabil og trygg strømforsyning, både på kort og lang sikt. Nå startet vi kontroll med helikopter for å avdekke avvik og mulige farlige forhold.

Helitrans helikopter i luften
Helitrans helikopter i luften

BKKs strømnett strekker seg fra Sunnfjord i nord til Etne i sør. Hvert år de siste 20-25 årene har vi gjennomført tilstandskontroll av 3 - 4000 km høyspenningslinjer fra helikopter. Dette er fortsatt en nødvendig og effektiv kontrollmetode i vårt langstrakte nettområde med høye fjell og dype daler. I tillegg kontrolleres linjene minimum hvert 5. år fra bakken.

Myndighetene setter krav om årlig tilsyn og kontroll av våre strømforsyningsanlegg. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kontrollerer hvert år at vi overholder disse forpliktelsene.


Ny oppstart fra slutten av februar 2023

Fra slutten av februar 2023 starter Helitrans AS opp igjen med tilstandskontroll av BKKs høyspenningslinjer fra helikopter. Opprinnelig var dette planlagt til høsten 2022, men værmessige utfordringer stoppet den gang iverksettelsen. Både lys- og værforhold må være relativt gode for å kunne utføre oppdraget, så forsinkelser kan fortsatt oppstå.

Ved helikopterbefaring vil helikopteret hovedsakelig fly mellom 10 og 40 meter over høyspenningslinjene med en normal fart på mellom 30-40 km/timen. Dette vil for en kort periode medføre en del støy nær linjene. Normalt vil det bli foretatt kun en slik overflyging av hver linje. I helikopteret sitter det erfarne energimontører som kontrollerer linjer og master visuelt med trente øyne. En del av linjene skannes samtidig med varmesøkende kamera. Når et avvik observeres kan helikopteret ved behov kortvarig sakke farten mens avviket blir registrert og fotografert.

For noen linjer vil helikopteret fly over linjene to ganger (frem og tilbake) og samtidig fly noe saktere for å ta flere høyoppløselige bilder av arrangementet i mastetoppene fra flere vinkler, bilder som skal analyses nærmere i etterkant. Slik toppkontroll hvert 10. år er et krav fra myndighetene. Her roterer vi område for område i en 10-års syklus.

Lovlig og sikker adferd

Helitrans AS har et selvstendig ansvar for praktisk planlegging, flyplaner, fremdrift, sikkerhet og gjennomføring av oppdraget. De skal også sørge for lovlig og sikker adferd, og overholde alle tillatelser, lover, forskrifter, pålegg og restriksjoner som følger en helikopterbefaring. Samt at de skal ta hensyn, f. eks. å styre unna områder med hester som observeres underveis. Helitrans AS vil kommunisere direkte både med luftfartsmyndigheter og politi underveis. Som ansvarlig nettselskap vil vi aldri be helikopterselskapet om å utføre oppgaver som av lov- eller sikkerhetsmessige hensyn ikke burde blitt utført.

Dersom du har ytterligere spørsmål til årets helikopterbefaring, kan du kontakte vårt kundesenter på tlf. 55 12 70 00, på Chat eller ved å sende e-post til: kundepost@bkk.no (Åpner epostklient)

Du er kanskje også interessert i:

Se alle nyhetsartikler