Dette er BKK

Vi har hovedkontor på Kokstad i Bergen. Vi er tilstede i store deler av Vestlandet

Våre hovedaktiviteter er vannkraftproduksjon, energiomsetning og infrastruktur til strøm og fiber.

I tillegg har vi aktiviteter innen fjernvarme, energimåling, entreprenørtjenester og internett, TV og telekom-løsninger.

 1. Ca 1100 ansatte, inkl 61 lærlinger
 2. 34 vannkraftverk
 3. 16 500 km strømnett
 4. 26 hurtigladepunkter
 5. 196 000 nettkunder
 6. 70 % av de største bedriftene i vårt område har telekomløsningen fra oss
 7. 25 000 Altiboxkunder (150 nye hver uke)
 8. 925 fjernvarmebygg

Finansiell informasjon

Nøkkeltall 2016

 1. Brutto driftsinntekter: 4,2 mrd. kr
 2. Konsernresultat: 1011 mill. kr
 3. Utbytte for 2016: 505 mill. kr
 4. Eiendeler: 20,9 mrd. kr
 5. Balanse: 21 mrd. kr

Til våre leverandører

Vi kjøper varer og tjenester for nærmere 2 milliarder kroner i året.