Generalforsamling i BKK AS

.

Generalforsamling i BKK AS 30. april 2019
Innkalling og saksliste

Generalforsamling i BKK AS 7. juni 2018
Innkalling og saksliste

Ekstraordinær generalforsamling 1. mars 2018
Protokoll

Ekstraordinær generalforsamling 24. august 2017
Protokoll 

Generalforsamling i BKK AS 27. april 2017 
Innkalling og saksliste
Protokoll

Tidligere generalforsamlinger

Generalforsamling i BKK AS 28. april 2016
Saksliste
Protokoll

Generalforsamling i BKK AS 29. april 2015
Innkalling og saksliste finner du her
Protokoll

Generalforsamling i BKK AS 29. april 2014
Innkalling og saksliste finner du her
Protokoll fra generalforsamlingen

Generalforsamling i BKK AS 25. april 2013
Innkalling og saksliste finner du her
Protokoll

Generalforsamling i BKK AS 26. april 2012
Innkalling og saksliste finner du her

Generalforsamling i BKK AS 28. april 2011
Innkalling og saksliste finner du her