BKK ble etablert i 1920 for å bidra til å møte samfunnets behov for energi. Vår evne til innovasjon og nytenkning har vært med på å skape det moderne samfunn.

BKK er i dag Vestlandets største energiselskap, og ledende innen utvikling av klimavennlig energi og fremtidsrettede infrastrukturløsninger.

Vår visjon,Vi gir morgendagen nye muligheter, tar utgangspunkt i BKKs stolte tradisjon for pionervirksomhet. Denne tradisjonen er verdifull for konsernet. Å bidra til en bærekraftig og god utvikling av samfunnet preger vår forretningsidé og vårt samfunnsengasjement.

BKK var opprinnelig en forkortelse for det tidligere navnet, Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap. I dag er det offisielle navnet BKK.

 1. 1900 : Bergens Elektricitetsverk (Bergen Lysverker) blir stiftet. Den første strømleveransen kommer fra et dampkraftverk i Strømgaten. Det første året har vi 368 kunder.
 2. 1912: Bergen Lysverkers første vannkraftverk, Frøland kraftverk i Samnanger, blir satt i drift.
 3. 1920: BKK blir stiftet 2. juni for å sikre Bergen og omlandskommunene nok elektrisk kraft for fremtiden.
 4. 1948: Strømmangel med sparekampanjer og rasjonering.
 5. 1951: Ny strømmangel med sparekampanjer og rasjonering.
 6. 1961: Enda en gang strømmangel og sparekampanjer.
 7. 1996 - 2002: BKK kjøper Bergen Lysverker og flere andre energiselskap på Vestlandet.

Ledelse og organisering

BKK er organisert som et konsern med BKK AS som morselskap. Virksomheten er organisert i fire forretningsområder: Innovasjon og Utvikling, Produksjon, Nett og Entreprenør og Marked.

Etikk og verdier

Som mennesker har vi alle i oss et sett med normer og verdier. Disse bruker vi når vi vurderer hva som er rett og galt, og når vi tar beslutninger.

Etikk er ikke alltid opplagt. I hverdagen må vi ofte utøve skjønn.

Derfor har vi i BKK satt ned noen retningslinjer for handling som skal hjelpe oss til å utøve et godt skjønn i BKK-hverdagen.

Vårt verdigrunnlag - V S O P

 1. Verdiskapende - vi skal være lønnsomme, skape resultater og ha kunden i fokus. BKK disponerer store naturressurser på vegne av eierne og samfunnet. Vi plikter å utnytte disse ressursene på best mulig måte for å skape verdier for samfunnet og selskapet.
 2. Samfunnsansvarlig - vi har et særlig samfunnsansvar å ivareta. BKK er en betydelig samfunnsaktør som ikke bare kan ta hensyn til seg selv. Vi må vise ansvarlighet overfor samfunnet som har gitt oss anledning til å forvalte ressursene.
 3. Offensiv - vi skal være innovative og ta initiativ som bidrar til at vi når våre mål. Alle skal gripe fatt i forbedringsmuligheter og bidra aktivt til at vi når våre mål. For å tilfredsstille kundene skal vi være i forkant og tilby løsninger som er tilpasset kundens behov.
 4. Pålitelig - vi skal holde det vi lover - og litt til. Hele vår eksistens hviler på at folk har tillit til oss. Med vår kompetanse og dyktighet skal vi oppfattes som en sikker leverandør av produkter og tjenester; vi skal være til å stole på.