Vi er tilstede på store deler av Vestlandet, og har hovedkontor på Kokstad i Bergen.

Våre hovedaktiviteter er vannkraftproduksjon, energiomsetning og infrastruktur til strøm og fiber.

I tillegg har vi aktiviteter innen fjernvarme, energimåling, entreprenørtjenester og internett og telekomløsninger.

 1. Ca 1100 ansatte, inkl 61 lærlinger
 2. 28 vannkraftverk
 3. 16 500 km strømnett
 4. 115 hurtigladere
 5. Over 200 000 nettkunder
 6. 70 % av de største bedriftene i vårt område har telekomløsningen fra oss
 7. 925 fjernvarmebygg

Historien

BKK ble etablert i 1920 for å bidra til å møte samfunnets behov for energi. Vår evne til innovasjon og nytenkning har vært med på å skape det moderne samfunn.

BKK er i dag Vestlandets største kraftselskap, og ledende innen utvikling av klimavennlig energi og fremtidsrettede infrastrukturløsninger.

Vår visjon,Vi gir morgendagen nye muligheter, tar utgangspunkt i BKKs stolte tradisjon for pionervirksomhet. Denne tradisjonen er verdifull for konsernet. Å bidra til en bærekraftig og god utvikling av samfunnet preger vår forretningsidé og vårt samfunnsengasjement.

BKK var opprinnelig en forkortelse for det tidligere navnet, Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap. I dag er det offisielle navnet BKK.

 1. 1900 : Bergens Elektricitetsverk (Bergen Lysverker) blir stiftet. Den første strømleveransen kommer fra et dampkraftverk i Strømgaten. Det første året har vi 368 kunder.
 2. 1912: Bergen Lysverkers første vannkraftverk, Frøland kraftverk i Samnanger, blir satt i drift.
 3. 1920: BKK blir stiftet 2. juni for å sikre Bergen og omlandskommunene nok elektrisk kraft for fremtiden.
 4. 1948: Strømmangel med sparekampanjer og rasjonering.
 5. 1951: Ny strømmangel med sparekampanjer og rasjonering.
 6. 1961: Enda en gang strømmangel og sparekampanjer.
 7. 1996 - 2002: BKK kjøper Bergen Lysverker og flere andre energiselskap på Vestlandet.

Ledelse og organisering

BKK er organisert som et konsern med BKK AS som morselskap. Virksomheten er organisert i fire forretningsområder: Innovasjon og Utvikling, Produksjon, Nett og Entreprenør og Marked.

Etikk og verdier

 

Som mennesker har vi alle i oss et sett med normer og verdier. Disse bruker vi når vi vurderer hva som er rett og galt, og når vi tar beslutninger.

Etikk er ikke alltid opplagt. I hverdagen må vi ofte utøve skjønn.

Derfor har vi i BKK satt ned noen retningslinjer for handling som skal hjelpe oss til å utøve et godt skjønn i BKK-hverdagen.

Vårt verdigrunnlag

 1. Verdiskapende - vi skal være lønnsomme, skape resultater og ha kunden i fokus. BKK disponerer store naturressurser på vegne av eierne og samfunnet. Vi plikter å utnytte disse ressursene på best mulig måte for å skape verdier for samfunnet og selskapet.
 2. Samfunnsansvarlig - vi har et særlig samfunnsansvar å ivareta. BKK er en betydelig samfunnsaktør som ikke bare kan ta hensyn til seg selv. Vi må vise ansvarlighet overfor samfunnet som har gitt oss anledning til å forvalte ressursene.
 3. Offensiv - vi skal være innovative og ta initiativ som bidrar til at vi når våre mål. Alle skal gripe fatt i forbedringsmuligheter og bidra aktivt til at vi når våre mål. For å tilfredsstille kundene skal vi være i forkant og tilby løsninger som er tilpasset kundens behov.
 4. Pålitelig - vi skal holde det vi lover - og litt til. Hele vår eksistens hviler på at folk har tillit til oss. Med vår kompetanse og dyktighet skal vi oppfattes som en sikker leverandør av produkter og tjenester; vi skal være til å stole på.