Konsernstyret

Styret i BKK AS består av 12 medlemmer. 4 BKK-ansatte, 4 fra Statkraft, 3 fra kommunale eiere og 1 fra Hordaland fylkeskommune.

Kort om styremedlemmene

Leder Oddvard Nilsen, Bergen kommune (H)
Tidlige yrke: rektor. Ordfører Askøy kommune i perioden 1989-1993. Stortingsrepresentant, 1993-2005. Leder av Samferdselskomiteen, 1997-2001. Parlamentarisk leder for Høyres Stortingsgruppe, 2001-2005. Styremedlem ved NHH, 2005-2009. Styreleder ODIN systemer fra 2006-2009. Styreleder Helse-Vest RHF fra 2005-2013. Styreleder for BIR 2010 og Styreleder Askøyvegene A/S 2011

Nestleder Steinar Bysveen, Statkraft
Styremedlem siden desember 2010. Utdannet sivilingeniør og bedriftsøkonom. Konserndirektør i Statkraft - Vind, fjernvarme og prosjekter. Styreleder i Skagerak Energi og styremedlem i Agder Energi.

Astrid Farestveit Selsvold, landkommunene
Industriarbeider Elkem Bjølvefossen. Styreleder Voss og omland bompengeselskap og styremedlem Bergen bomselskap. Var ordfører i Kvam, fylkestingsrepresentant og styrer innenfor innovasjon, bedrift og energiselskap.

Anne Gine Hestetun, Hordaland fylkeskommune (Ap)
Fylkesordfører i Hordaland. Styremedlem siden april 2016. Utdannet ingeniør. Tidligere byråd og kommunalråd i Bergen. Har ledererfaring fra NSB, Fjord Line, StorBergen Boligbyggelag og OBOS. Tidligere styreerfaring fra bl.a. Folketrygdfondet, Sparebanken Vest, BKK og Bergen Næringsråd.

Ranveig Frøiland, Bergen kommune (AP)
Pensjonist. Representert Hordaland Ap på Stortinget i 20 år, fra 1985 til 2005. Olje- og energiminister i 1997, Jagland sin regjering. Leder for styret i Helse Bergen fra 1. mai 2006 til februar 2016. Bosatt i Fjell kommune. 

Ingeborg Dårflot, Statkraft 
Styremedlem siden april 2017. Utdannet sivilingeniør innen Energi og Miljø. Direktør Utvikling. Styremedlem i CCIS.

Torun Revdal, Statkraft
Styremedlem siden august 2017. Har mastergrad i Industriell Økonomi fra NTNU.  Hun har jobbet i Statkraft siden 2007 – de siste årene innen IT-prosjektutvikling og ledelse.  

Henning Villanger, Statkraft
Styremedlem siden 2009. Økonomiansvarlig i Statkraft Industrial Holding AS. Utdannet siviløkonom. Styremedlem i Istad AS.

Svein Raa Davidsen, arbeidstakerrepresentant (EL & IT)
Konserntillitsvalgt i BKK, styremedlem siden 1999. Utdannet montør, ansatt siden 1972. Medlem av forbundsstyret, landsstyret, distriktsstyret og leder i E-verkenes fagforening Vestlandet. Medlem av LOs representantskap og Forhandlingsutvalget i EnergiNorge.

Trude Kremner, arbeidstakerrepresentant (EL og IT)
Styremedlem siden 2008. Organisasjonsrådgiver HR/HMS i BKK AS. Bachelorgrad i sosiologi. Ansatt siden 1993.

Ole Meyer, arbeidstakerrepresentant (NITO)
Prosjektleder i BKK Nett - Oppdragsstyring, Innvalgt i NITO 2016, Utdannet elektroingeniør 1981. 30 år i ABB som ingeniør, prosjektleder og seksjonsleder. Ansatt i BKK Nett AS siden 2011.

Morten Bildøy, arbeidstakerrepresentant (EL og IT)
Hovedtillitsvalgt BKK Nett, styremedlem siden 2008. Utdannet montør, ansatt siden 1988. Medlem av landsstyret og distriktsstyret i El og IT-forbundet.