Konsernstyret

Styret i BKK AS består av 12 medlemmer. 4 BKK-ansatte, 4 fra Statkraft, 3 fra kommunale eiere og 1 fra Hordaland fylkeskommune.

Kort om styremedlemmene

Leder Jan Erik Kjerpeseth, Bergen kommune
Styrelder siden juni 2018. Konsernsjef i Sparebanken Vest fra 2013. Ansatt i 1999. Styreleder i Frende Liv, Frende Skade, Brage Finans og Finance Innovation. Styremedlem i Finans Norge og Vipps. Tidligere styreleder i Bergen Havn, Bergens Næringsråd og styremedlem i Nets. Utdannet sivilmarkedsfører fra Norges Markedshøyskole, samt MBA fra Heriot-Watt University og Executive MBA i Merkevareledelse fra Norges Handelshøyskole.  

Nestleder Jon Vatnaland, Statkraft 
Konserndirektør for Konsernstaber i Statkraft, med ansvar for Konsernstrategi og analyse, kommunikasjon, myndighetskontakt, samfunnsansvar og HMS. Han har en doktorgrad og en mastergrad fra Universitetet i Oslo. Han har vært ansatt i Statkraft siden 2009, og innehatt stilling som administrerende direktør og landsjef for Statkraft i Storbritannia, og har tidligere jobbet i McKinsey. Styremedlem siden august 2018.

Astrid Farestveit Selsvold, landkommunene
Industriarbeider Elkem Bjølvefossen. Styreleder Voss og omland bompengeselskap og styremedlem Bergen bomselskap. Var ordfører i Kvam, fylkestingsrepresentant og styrer innenfor innovasjon, bedrift og energiselskap.

Anne Gine Hestetun, Hordaland fylkeskommune (Ap)
Fylkesordfører i Hordaland. Styremedlem siden april 2016. Utdannet ingeniør. Tidligere byråd og kommunalråd i Bergen. Har ledererfaring fra NSB, Fjord Line, StorBergen Boligbyggelag og OBOS. Tidligere styreerfaring fra bl.a. Folketrygdfondet, Sparebanken Vest, BKK og Bergen Næringsråd.

Hege Økland, Bergen kommune
Styremedlem siden juni 2018. Leder for klyngeorganisasjonen NCE Maritime CleanTech. Erfaring fra ulike lederposisjoner innen næringsutvikling, industri og finans. Master of Sciences in Business and Economics fra Copenhagen Business School.

Ingeborg Dårflot, Statkraft 
Styremedlem siden april 2017. Utdannet sivilingeniør innen Energi og Miljø. Direktør Utvikling. Styremedlem i CCIS.

Torun Revdal, Statkraft
Styremedlem siden august 2017. Har mastergrad i Industriell Økonomi fra NTNU.  Hun har jobbet i Statkraft siden 2007 – de siste årene innen IT-prosjektutvikling og ledelse.  

Henning Villanger, Statkraft
Styremedlem siden 2009.  Leder av revisjonsutvalget i BKK. Økonomiansvarlig i Statkraft Industrial Holding AS. Utdannet siviløkonom. 

Arvid Andenæs, kommunene i Sunnfjord og Ytre Sogn (observatør)
Observatør i styret siden november 2019. Andenæs var styreleder i Sunnfjord Energi fra 2016 til 2019. Han var administrerende direktør i Sparebanken Sogn og Fjordane fra 2001 til 2016.

Svein Raa Davidsen, arbeidstakerrepresentant (EL & IT)
Konserntillitsvalgt i BKK, styremedlem siden 1999. Utdannet montør, ansatt siden 1972. Medlem av forbundsstyret, landsstyret, distriktsstyret og leder i E-verkenes fagforening Vestlandet. Medlem av LOs representantskap og Forhandlingsutvalget i EnergiNorge.

Lisa Nord Hopland, arbeidstakerrepresentant (EL og IT)
Hovedtillitsvalgt BKK Enotek, styremedlem siden juni 2018. Utdannet montør, ansatt siden 2013. Medlem av distriktsstyret i EL og IT-forbundet, sitter i styret til ungdomsutvalget til EL og IT Hordaland/Sogn og fjordane og medlem i forbundsstyret i EL og IT Hordaland/Sogn og fjordane.

Randi Aardal Flo, arbeidstakerrepresentant (Tekna)
Styremedlem siden juni 2018. Prosjektleder i BKK Enotek – Elkraft og energi, Innvalgt i Tekna i 2014. Utdannet sivilingeniør 2009. 2 år som trainee i Sintef, BKK Nett og Statnett. Ansatt i BKK Nett fra 2011, ansatt i BKK Enotek siden 2016.

Morten Bildøy, arbeidstakerrepresentant (EL og IT)
Hovedtillitsvalgt BKK Nett, styremedlem siden 2008. Utdannet montør, ansatt siden 1988. Medlem av landsstyret og distriktsstyret i El og IT-forbundet.