Hvor hentes opplysningene fra?

Personopplysningene innhentes hovedsakelig fra deg når du er i inngår avtale med oss og/eller kontakter oss. I noen tilfeller kan vi også innhente personopplysninger om deg fra tredjeparter, slik som kraftleverandører, Folkeregisteret, inkassobyråer, installasjonsfirmaer, forsikringsselskaper og offentlige myndigheter.

Bruk av databehandlere

BKK benytter tjenesteleverandører til å utføre oppgaver på våre vegne, og dette innebærer noen ganger også at de behandler dine personopplysninger. Dette dreier seg om leverandører av tjenester knyttet til systemdrift, hosting av applikasjoner, måleverdihåndtering, samt betalingsinnfordring.

Alle leverandører som behandler dine personopplysninger på våre vegne har gjennom avtale med oss forpliktet seg til å behandle personopplysningene dine i samsvar med personvernlovgivningen.

Leverandører skal kun behandle dine personopplysninger på den måte som er nødvendig for å levere den gjeldende tjenesten, de skal sørge for å ivare ta sikkerheten til personopplysningene, de skal ikke gi personopplysningene videre til andre leverandører uten tillatelse fra oss, og de skal slette personopplysningene når avtalen opphører.

Hvordan vi beskytter dine opplysninger

Vi har iverksatt tekniske og organisatoriske tiltak for å sørge for sikkerheten til personopplysningene dine så lenge vi behandler dem. Dette innebærer blant annet at våre ansattes behandling av dine personopplysninger er basert på tjenstlig behov og at de ansatte er underlagt taushetsplikt. Vi gjennomfører jevnlige revisjoner av de iverksatte sikkerhetstiltakene slik at de til enhver tid er tilpasset vår forretningsdrift, teknologibruk og det rådende trusselbildet.

Lagringstid og sletterutiner

Personopplysningene dine vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og de lovpålagte plikter vi har. Oppbevaringstiden vil være betinget av kunderelasjonen til BKK og av hvilke personopplysninger det er snakk om. Som hovedregel vil personopplysningene dine knyttet til kundeforholdet oppbevares så lenge du er kunde, og deretter i fem år for å etterleve regnskapslovgivningens oppbevaringskrav. Enkelte opplysninger vil kunne oppbevares i inntil ti år etter kundeopphør for å etterleve foreldelseslovens bestemmelser. Opplysninger vi ikke lenger har behov for å oppbevare, slettes fortløpende.

Utlevering av personopplysninger

BKK utleverer ikke personopplysningene dine til utenforstående, med mindre utleveringen skjer på bakgrunn av samtykke fra deg, hjemmel i lov eller forskrift, pålegg fra domstol eller annen kompetent myndighet, eller betalingsinnkreving hvor det foreligger saklig grunn.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

BKK behandler personopplysninger som er nødvendige for å oppnå formålene beskrevet ovenfor, og disse kan kategoriseres som:

Personlig informasjon

Navn og kontaktopplysninger (adresse, telefonnummer, e-postadresse), samt opplysninger som er nødvendig for entydig identifikasjon av deg som person (fødselsnummer eller D-nummer).

Kundeinformasjon

For å kunne forvalte ditt kundeforhold, behandler vi personopplysninger som kundenummer, kundetype, tarifftype, samt logg over henvendelser og saksbehandlingsinformasjon.

Forbruksinformasjon

Vi henter inn data om ditt strømforbruk (energi- og effektuttak) via strømmåleren, slik at vi kan avregne og fakturere forbruket ditt.

Fakturerings- og betalingsinformasjon

I forbindelse med fakturering og betalingsinnkreving, har vi opplysninger om fakturerings- og betalingshistorikk.

Sikkerhetsdata

Når du benytter Mine sider, behandler vi din påloggingsinformasjon og passord.

Tekniske data

For å ha kontroll med alle komponentene i nettet vårt, behandler vi opplysninger knyttet til målerinstallasjonen i hos deg (målepunkt-ID, målernummer, anleggstype, målertype, etc.).

Elektroniske data

BKK benytter informasjonskapsler ("cookies") på våre nettsider. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne når du laster ned en nettside. Noen av disse informasjonskapslene er nødvendige for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere, mens andre brukes til å analysere bruken av nettsidene. I tabellen under kan du lese om hvilke informasjonskapsler vi bruker, og hva dataene brukes til.

TemaData vi samler innDataene brukes tilVarighet i nettleser
Innlogging til Mine sider Navn, e-postadresse, evt. bilde el. andre kontaktopplysninger, tilganger til kundeforhold i BKK Logge på Mine sider, og sikre at man får tilgang til å se riktige data24 timer
Chat med kundeservice Unik chat-ID for personer som starter en chat Hindre avbrudd hvis gjesten oppdaterer sidennder chatsesjon 3 minutter
YouTube-videoer på sidene GPS-lokasjon for enheten som åpner en side med YouTube-video og unik bruker-ID YouTube bruker dataene til å vise personlig innhold og annonser < 2 år
Måling av trafikk på sidene* Gjestenes pseudonymiserte klikk og bevegelser på nettsidene.Forbedre brukeropplevelsen på sidene våre 2 år
Samtykke til informasjonskapsler Om brukeren tillater informasjonskapsler Kan brukes til å holde orden på hvilke informasjonskapsler man har samtykket til 7 dager