Gratis kurs i sikkerhet

BKK tilbyr gratis kurs i trygg bruk av anleggsmaskiner nær BKK sitt strømnett. Kurset varer ca. en time, og vi går gjennom disse temaene:

  • Eksempler på uhell.
  • Definisjoner og begreper, bl.a. Leder for sikkerhet, sikkerhetsavstand og sikkerhetstiltak.
  • Faremomenter og risiko.
  • Planlegging, gravemelding og påvisning.
  • Kostnader ved uhell, bl.a. KILE-kostnader og reparasjon.
  • Rutiner for å kontakte BKK ved uhell.


Vi avtaler en dato hvor du samler medarbeidere som har behov for kurset, så kommer vi til bedriftens lokaler og kjører kurset.

Er du interessert i kurset kan du sende en e-post til:
trond-erik.eide@bkk.no (Åpner epostklient)