Prosjekterings-meldinger

Prosjekteringsmeldinger brukes i forbindelse med planlegging av framtidige prosjekter og anlegg. Fra 19. juni 2023 er det Geomatikk som behandler prosjekteringsmeldinger (Ledningsdata for planlegging) for BKK AS.

For priser, pålogging og mer informasjon om tjenesten, klikk her (åpnes i nytt vindu)

For at bestillingen skal bli så konkret som mulig for Geomatikk sine saksbehandlere, trenger de noen opplysninger.

Blant annet:

  • Hva skal data benyttes til?
  • Hvilket format er best egnet for deg?
  • Hva trenger du informasjon om?
  • Hvor stort område trenger du informasjon om? Kan det begrenses?

Vi gjør oppmerksom på kartunderlaget Geomatikk benytter ikke viser fullstendig oversikt over stikkledninger og forsyning til veilys, dvs. kabler og luftledninger inn til bygg og veilysanlegg.

Når du etter hvert skal grave i bakken må du alltid kontakte Geomatikk (åpnes i nytt vindu) for gravemelding og eventuell påvisning.