Slik bestiller du gravemelding

En gravemelding inneholder kart som viser våre installasjoner i arbeidsområdet. Den inneholder også opplysninger om hvilke anlegg som blir berørt og hvilken geografisk region som kan kontaktes ved behov for ytterligere informasjon eller overvåking/tilsynsoppdrag.

Meld inn hva du trenger hjelp til (åpnes i nytt vindu)

For å be om en gravemelding må du gå inn på nettsiden til Geomatikk. Kundeportalen er utgangspunktet for deg som skal grave. Her kan du registrere nye gravehenvendelser, effektivt holde oversikt over alle dine henvendelser og status for disse.

Å opprette en bruker er kostnadsfritt for både entreprenører og privatpersoner. Privatpersoner kan legge inn henvendelse om gravearbeid på egen eiendom. Gravemelding og førstegangspåvisning er gratis for BKK sine kabelanlegg, men andre firma kan ta betaling for påvisning av sine anlegg.

Der arbeidet medfører avdekking, overvåking eller endring/omlegging av BKKs ledningsnett, må regionskontoret varsles. Du er selv ansvarlig for å opprette kontakt med regionskontor. Regionskontorene i BKK trenger inntil 4 virkedager på å svare på henvendelser. Etter maks 4 virkedager vil kunden bli kontaktet og avtale om videre oppfølging vil bli inngått. Vær obs på at omlegginger i nettet kan ta lang tid å planlegge/utføre. Derfor må Geomatikk ha henvendelsen om gravemelding i god tid før dette, og så tidlig som mulig i prosessen

I noen tilfeller vil Geomatikk definere kartunderlaget de gir fra seg som sensitiv informasjon. Da må det inngås en sikringsavtale og de vil kreve taushetserklæring før kartet utleveres.

Geomatikk har åpent mellom klokken 07:30 og 15:30.

Nettsiden til Geomatikk (åpnes i nytt vindu)