Slik bestiller du prosjekteringsmeldinger

Prosjekteringsmeldinger brukes i forbindelse med planlegging av framtidige prosjekter/anlegg, og det er BKK som behandler prosjekteringsmeldinger.

Meldingene behandles fortløpende, og kan sendes på e-post til:

prosjekteringsmelding@bkk.no (Åpner epostklient)

For at bestillingen skal bli så konkret som mulig for våre saksbehandlere, trenger vi noen opplysninger:

  • I søknad om prosjekteringsmelding ønsker vi vedlagt en sosi eller shapefil for område det søkes prosjekteringsmelding om.
  • Hvilket format er best egnet for deg? Vi leverer ut trasédata til større prosjekter på SOSI. Ved mindre prosjekter leverer vi kart i PDF-format.
  • Hva trenger du informasjon om? Gjelder det bare kabler, eller kabler og luftledninger?
  • Hvor stort område trenger du informasjon om? Kan det begrenses? Gjelder det et større område, vil vi be om sikringsavtale og taushetserklæring. Marker i kartet ønsket prosjekteringsområde. Ved uttrekk av større områder foretrekker vi en SOSI/shape-fil som begrenser området.

I mange tilfeller vil vi definere kartunderlaget vi gir fra oss som sensitiv informasjon. Da må vi inngå en sikringsavtale, og du må signere en taushetserklæring før kartet utleveres.

Vi gjør oppmerksom på våre kart ikke viser fullstendig oversikt over stikkledninger og forsyning til veilys, dvs. kabler og luftledninger inn til bygg og veilysanlegg. Skal du grave i bakken må du alltid kontakte Geomatikk for gravemelding og eventuell påvisning.

Nettsiden til Geomatikk (åpnes i nytt vindu)