Arbeid nære våre anlegg

Arbeid i nærheten av strømnettet kan være svært farlig om det skjer på feil måte. På denne siden finner du informasjon om hvordan du bør gå frem for å unngå farlige situasjoner og ivareta sikkerhet i prosessen.

Snarveier

Forpliktelser og retningslinjer

Arbeid i nærheten av strømnettet kan være svært farlig, og det er flere retningslinjer og krav du bør følge. Her finner du informasjon om hvordan du bør gå frem for å unngå farlige situasjoner og ivareta sikkerhet i prosessen.

Les forpliktelser og retningslinjene her

Gratis kurs i sikkert arbeid ved strømnettet

BKK tilbyr gratis kurs i trygg bruk av anleggsmaskiner nær BKK sitt strømnett. Kurset varer ca. en time, og vi går gjennom flere temaer.

Klikk her for mer informasjon

Slik bestiller du gravemelding

En gravemelding inneholder kart som viser våre installasjoner i arbeidsområdet. Den inneholder også opplysninger om hvilke anlegg som blir berørt og hvilken geografisk region som kan kontaktes ved behov for ytterligere informasjon eller overvåking/tilsynsoppdrag.

Les mer om gravemelding

Slik bestiller du prosjekteringsmeldinger

Prosjekteringsmeldinger brukes i forbindelse med planlegging av framtidige prosjekter/anlegg, og det er Geomatikk som behandler prosjekteringsmeldinger på vegne av BKK AS. Hos Geomatikk bestiller du Ledningsdata for planlegging.

Bestill prosjekteringsmelding