Vi foretrekker bærekraftige leveranser

Gjennom gode anskaffelser og aktive leverandørforhold bidrar vi til å sikre bærekraftige verdikjeder.

Avfallshåndtering, emballering, utslipp fra transport og miljøsertifisering vil for eksempel være viktige aspekter i en konkurranse.

Med en klar visjon om null utslipp og et ønske om å være det mest bærekraftige nettselskapet på Vestlandet, krever vi at våre leverandører:

  • Aktivt medvirker til å nå FNs bærekraftmål.
  • Minimerer skadelige utslipp og avfallsproduksjon i et livsløpsperspektiv.
  • Etterlever internasjonale forretningsetiske konvensjoner (CSR).
  • Ikke handler i strid med menneskerettighetene.
  • Ikke handler i strid med forskrift om lønns- og arbeidsforhold ved utførelsen av tjenester.