Vår innkjøpsstrategi

BKK investerer betydelig både i nye og eksisterende anlegg, og deler av vår virksomhet er regulert av Lov om offentlige anskaffelser og reglene i Forsyningsforskriften. Dette stiller krav til hvordan vi gjennomfører våre anskaffelser.

Disse anskaffelsene deles opp i 5 kategorier:

 • Entreprenør
 • Materiell
 • Konsulent
 • IKT
 • Eiendom

Uavhengig av om en anskaffelse er underlagt regelverket eller ikke, skal anskaffelser til BKK gjennomføres på en slik måte som ivaretar kostnad, kvalitet og bærekraft (klima/miljø, sosiale og økonomiske forhold). Dette er basert på følgende hovedprinsipper:

 • Konkurranse
  • Likebehandling. Ikke-diskriminering og etterprøvbarhet.
 • Kvalifiserte leverandører
  • Våre leverandører må dokumentere oppfyllelse av BKKs krav til HMS, kvalitet (QA/QS) og økonomi.
 • Sosiale forhold
  • BKK skal bekjempe enhver form for korrupsjon og misligheter.

For å sikre at våre leverandører oppfyller nettselskapets krav til HMS, økonomi, samfunnsansvar (CSR) og kvalitet (QA/QS), benytter BKK Achilles kvalifikasjonsordning til leverandørsøk og prekvalifisering av leverandører. Achilles er en felles kvalifikasjonsordning for energiselskap i Norden.

Det viktigste tiltak et firma kan gjøre for å bli en av våre leverandører, er å registrere seg i Achilles.

Kontakt Achilles for nærmere informasjon og registrering

Achilles Systems AS, Postboks 1817 Myrene, N-4801 ARENDAL

Tlf. +47 37 06 35 30 (Åpner telefonklient)

E-post: qualification@achilles.com (Åpner epostklient)

www.achilles.com (åpnes i nytt vindu)