Melding om installasjonsarbeid

Her finner du prisliste, skjema for "Melding om installasjonsarbeid" og innlogging til programmet eSogs.

Krav for arbeid knyttet til elektriske anlegg utstyr

Ved melding om installasjonsarbeid må kravene i "Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr" (FEK) oppfylles.

Forskriften fastsetter krav til foretak og personer som utfører eller tilbyr å utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr slik at arbeidet ikke fører til skade på liv, helse eller materielle verdier. Med foretak menes også underenheter til et foretak.

Dersom du tilfredsstiller krav for installasjon i egen bolig og ønsker tilgang til vårt portal for melding om installasjonsarbeid, ber vi deg sende dokumentasjon på dette til installatorkontakt@bkk.no (Åpner epostklient) for godkjenning.

Etter godkjenning vil du motta midlertidig tilgang til portalen for melding om installasjonsarbeid - eSOGS.

Skjema

eSOGS er BKKs portal for installatører for melding om installasjonsarbeid.

Logg på eSOGS (åpnes i nytt vindu)

Større tilkoblinger eller tilkoblinger lengre frem i tid skal meldes på eget skjema.

Skal du ferdigmelde saker i gammel versjon av eSOGS?

Klikk her for gammel versjon av eSOGS (åpnes i nytt vindu)

Ta kontakt med oss på installatorkontakt@bkk.no (Åpner epostklient) for henvendelser vedrørende saksbehandling av innsendte saker.

Gjeldende priser

Anleggsbidrag: Veiledende priser med uttak fra eksisterende BKKs strømnett i ordinær arbeidstid. Det innbefatter: Prosjektering, materiell, målemontasje, transport, dokumentasjon, idriftsettelse og kontroll. Ikke momsbelagt.

Nytilkobling med høyspentmåling blir fakturert etter medgått tid og materiell.

Stikkledningen må legges av installatør som fakturerer kunde, og dette er å anse som en del av det totale anleggsbidraget.

KodeAnleggsbidragNetto (eks.mva)BruttoMerknadMateriell inkl.SaksbehandlingstidUtførelse
A1Tilkobling nyanlegg kabelkr 6 200,-ikke mva.Tilkobling i eksisterende kabelskap, inkl. målerJa3 dager1 uke
A2Tilkobling nyanlegg luftlinjekr 9 300,-Ikke mva.Tilkobling, inkl. nytt luftstrekk fra første mast, inkl. målerJa3 dager2 uker
A3Tilkobling nyanlegg nytt stolpeskapkr 17 500,-Ikke mva.Tilkobling, inkl. nytt stolpeskap, inkl. målerJa3 dager2 uker
A4Måler monteringer/bytte kr 800,-Ikke mva.Montasje måler kombinert med annet arbeidJa4 dager2 uker
A5Måler monteringer/bytte kr 1 500,-Ikke mva.MontasjeMontasje ny måler/ekstra måler i samme inntak måler kombinert med annet arbeidJa4 dager2 uker
A6Omlegging fra luft til kabelkr 17 500,-Ikke mva.Økt uttak, stolpeskap inkl. målerJa4 dager2 uker
A7Omlegging fra luft til kabel i eksisterende skapkr 7 900,-Ikke mva.Økt uttak, inkl. målerJa4 dager2 uker
A8Omlegging fra 1- til 3-fase stikkledning luftkr 4 800,-Ikke mva.Fra/tilkobling av kabel, inkl. målerJa4 dager2 uker
A9Omlegging fra 1- til 3-fase stikkledning luft, nytt strekkkr 5 400,-Ikke mva.Fra/tilkobling av luftstrekk, inkl. målerJa4 dager2 uker
A10Omlegging fra 1-fase til 3-fase stikkledning luft, nytt strekkkr 8 500,-Ikke mva.Fra/tilkobling + nytt strekk, inkl. målerJa4 dager2 uker
D1Tilkobling midlertidig anlegg kabelkr 3 900,-kr 4 875,-Tilkobling i eksisterende kabelskap, inkl. målerJa3 dager1 uke
D2Tilkobling midlertidig anleggkr 4 900,-kr 6 125,-Tilkobling i stolpe, inkl. målerJa3 dager1 uke
D3Tilkobling midlertidig anlegg >=200Akr ......kr ......Tilkobling faktureres etter medgått tid og materiellJa3 dager1 uke
D4Frakobling midlertidig anlegg, kabelkr 3 000,-kr 3 750,-Frakobling av kabelJa4 dager2 uker
D5Frakobling av midlertidig anleggkr 4 000,-kr 5 000,-Frakobling stolpeJa4 dager2 uker
D6Fra og tilkobling stikkledning, kabelkr 2 700,-kr 3 375,-Gjelder ved ett oppmøte. Ved to oppmøter kommer et tillegg på kr 1 000,- inkl. mva.Ja4 dager2 uker
D7Fra og tilkobling stikkledning, luftkr 3 900,-kr 4 875,-Gjelder ved ett oppmøte. Ved to oppmøter kommer et tillegg på kr 1 500,- inkl. mva.Ja4 dager2 uker
D8Fra og tilkobling av luftinntak og EX som skiftes pga ombygging/flyttingkr 7 400,-kr 9 250,-Gjelder ved ett oppmøte. Ved to oppmøter kommer et tillegg på kr 1 500,- inkl. mva.Ja4 dager2 uker
D9Bomtur dagtidkr 2 000,-kr 2 500,-Fast pris
D10Bomtur vaktkr 3 000,-kr 3 750,-Fast pris
D11Ventetidkr 840,-kr 1 050,-Pris pr. time