Miljø og klima

BKK disponerer store naturressurser til energiproduksjon på vegne av eierne og samfunnet.

Vi plikter å forvalte disse ressursene best mulig og støtte oppunder en bærekraftig utvikling.

Sponsor, støtte og samarbeid

Vi støtter bærekraftige tiltak for barn og unge, sport, kultur og friluftsliv i vår region.

Som stor og kjent samfunnsaktør, ønsker vi å bidra tilbake til samfunnet som har gitt oss anledning til å forvalte naturressurser og viktig infrastruktur.

  1. Bærekraftige tiltak for barn og unge
  2. Sport
  3. Kultur
  4. Friluft
  5. Regionsutvikling

For skoleelever og VilVite

Gjennom skoleprogrammet «Spenningsekspedisjonen» får skoleelevene lære om energi, elektrisitet og viktig opplæring om brannfare knyttet til bruk av elektrisitet.

På skolesiden vår finner du også annet spennende innhold.

Velkommen til vår julekonsert

For 22. gang inviterer vi til gratis julekonsert i Johanneskirken, fredag 13.12. og lørdag 14. 12.2019

Forskning og innovasjon

Noen ideer påvirker måten vi lever på og gir grunnlag for helt nye tjenester og forretningsvirksomhet. Ideen om å bruke vann til elektrisitetsproduksjon er et eksempel. Å lage varme av søppel er et annet. Andre ideer er ikke like epokegjørende, men bidrar likevel til vekst og utvikling.

Innovasjon er nøkkelen i forhold til å utvikle nye energikilder og fremtidsrettede infrastrukturløsninger. Men innovasjon handler også om å få maksimalt ut av eksisterende energikilder og bruke dem mest mulig hensiktsmessig og helhetlig til det beste for samfunnet.

  1. Innovasjon