Vi engasjerer oss i Vestlandet

BKK er en stolt sponsor av bærekraftige tiltak for barn og unge, sport, kultur, friluftsliv i vår region.

Vi ønsker å kunne bidra tilbake til samfunnet som har gitt oss anledning til å forvalte naturressurser og viktig infrastruktur. Gjennom våre sponsor- og støtteordninger vil vi gjøre regionen vår levende og mangfoldig - og til et godt og attraktivt sted å besøke, bo og jobbe i.

Her er oversikt over mange av våre støtteordninger og samarbeidspartnere:

Friluftsliv og sport

Bærekraft, kultur og regionsutvikling

Søk om sponsormidler til bærekraftige prosjekt med barn og unge

BKK ønsker å skape en bærekraftig fremtid som er fornybar, elektrisk og digital. Derfor vil vi støtte barn og unge i vårt distrikt som gjør en innsats for en bærekraftig fremtid. Vår støtteordning fra mars 2019 går til konkrete prosjekter med barn og unge som gir oss håp og bidrar til en grønnere hverdag.

Vi deler månedlig ut støtte til et godt tiltak 
Hver måned velger BKK velger en organisasjon i vår region som får tildeling av sponsormidler. De heldige blir kontaktet! Du kan følge med på hvem som får tildeling her på våre nettsider (se oversikt lenger ned på siden) og  i sosiale medier som Facebook.  

Vi støtter tiltak innen bærekraft og fornybar energi som har barn og unge som målgruppe.
Eksempler på tiltak er kurs i redesign, byttedag, kokkekurs med restemat, plastinnsamling eller oppfinnerverksted for mindre forurensing. 

Vi støtter ikke:
·        Enkeltpersoner.
·        Søknader som sendes via andre kanaler.
·        Grupper som ikke tilhører en registrert organisasjon eller klubb.
·        Søknader som ikke har et bærekraftig mål.
·        Søknader som ikke har barn og unge som en definert målgruppe. 
·        Enkeltstående reiser eller turer.
·        Politiske organisasjoner.
·        BKK utbetaler ikke støtte til privateide bankkonto.
·        Aktiviteter som kan utgjøre en fare for personer eller miljø.

 Ved tildeling
Skulle dere bli valgt ut forutsettes det at BKK blir profilert i forbindelse med tildelt støtte. Tiltaket må også kunne omtales i media og i BKKs digitale og sosiale kanaler. Vi vil be om at dere sender oss et bilde som kan brukes til dette. 
Dersom prosjektet ikke er gjennomført i samsvar med godkjent søknad kan pengene kreves tilbakeført.

Tildelinger 2019
Mars 2019: Dragefjellet Minifestival
Gratulerer til Dragefjellet Minifestival som får BKKs bærekraftige sponsormidler for mars 2019!
25 000 kroner skal gå til biologisk nedbrytbare engangsprodukter på gratisfestivalen for barnefamilier i Bergen 3. august.
Arrangørene håper at flere festivaler og konsertarrangører vil la seg inspirere til å ta tilsvarende valg.

April 2019: Stanghelle IL
Gratulerer til Stanghelle IL som får BKKs bærekraftige sponsormidler for april 2019! 
25 000 kroner skal gå til en stor fellesgrill i aktivitetsparken på Stanghelle. Levetiden på utegrillen er 30 år og vil spare nærmiljøet for utallige engangsgriller liggende igjen i naturen. Samtidig skaper idrettslaget en sosial samlingsplass for barn, unge og familier. 

Mai 2019: Nordhordland Ballklubb 
Gratulerer til Nordhordland Ballklubb som får BKKs bærekraftige sponsormidler for mai 2019!
25 000 kroner skal gå til solide avfallsorteringsstasjoner på Knarvik Stadion. Klubben skriver i sin søknad: "Vi vet at idretten er en arena hvor unge lettere tar til seg gode holdninger enn mange andre steder i samfunnet. Å ha fokus på kildesortering på idrettsarenaen tror vi derfor er lurt! Da kan alle våre medlemmer og besøkende ta med seg de gode holdningene hjem! Vinn vinn!" 

Juni 2019: Erdal Idrettslag
Gratulerer  til Erdal Idrettslag som får BKKs bærekraftige sponsormidler for juni 2019! 
25 000 kroner skal gå til to rensestasjoner for gummigranulat. Disse små gummikulene fra kunstgressbanen havner ofte utenfor banen via fotballskoene og trekkes ut i natur og vann. Rensestasjoner vil spare miljøet og gi gjenbruk på banen for medlemmene i klubben.

 Juli 2019:  Smørås Idrettslag
Gratulerer til Smørås Idrettslag som får BKKs bærekraftige sponsormidler for juli 2019! 
25 000 kroner skal  bidra til å opprette en ny miljøstasjon, som skal sørge for at innsamlet brukt idrettsutstyr skal få lengre levetid og nye eiere.

 

Søk om sponsormidler her

Til bærekraftige prosjekt for barn og unge i vår region.

3000 nye drakter får nye eiere

Over  3000 barn og unge  får i 2019 utdelt  drakter fra BKK.

Draktsettene for 2019 ble utdelt 6. mars.
 Les om draktutdelingen 2019
Nytt søknadsskjema blir lagt ut tidlig høst 2019.

BKK gir ut årlig drakter og idrettstøy til aldersbestemte klasser innen fotball, håndball, basket og volleyball. Det er også mulig å søke om idrettstøy til andre sportsgrener. 

Lagene som mottok drakter og idrettstøy for sesongen 2016

Lagene som tildeles drakter og idrettstøy for sesongen 2017

Lagene som tildeles drakter og idrettstøy for sesongen 2018

Lagene som tildeles drakter og idrettstøy for sesongen 2019

 

  1. Fotball
  2. Håndball
  3. Basketball
  4. Idrettstøy til andre grener
  5. Volleyball