Vi engasjerer oss i Vestlandet

BKK er en stolt sponsor av sport, kultur, friluftsliv og andre gode tiltak i vår region.

Vi ønsker å kunne bidra tilbake til samfunnet som har gitt oss anledning til å forvalte naturressurser og viktig infrastruktur. Gjennom våre sponsor og støtteordninger vil vi gjøre regionen vår levende og mangfoldig - og til et godt og attraktivt sted å besøke, bo og jobbe i.

Her er oversikt over mange av våre støtteordninger og samarbeidspartnere:

Friluftsliv og sport

Kultur og regionsutvikling

3000 nye drakter får nye eiere

Over  3000 barn og unge  får utdelt  drakter fra BKK for 2019

Draktsettene blir utdelt 6. mars, alle som har fått drakter har fått tilsendt invitasjon til draktsett-utdelingen på BKK.

BKK gir ut årlig drakter og idrettstøy til aldersbestemte klasser innen fotball, håndball, basket og volleyball. Det er også mulig å søke om idrettstøy til andre sportsgrener.

Lagene som mottok drakter og idrettstøy for sesongen 2016

Lagene som tildeles drakter og idrettstøy for sesongen 2017

Lagene som tildeles drakter og idrettstøy for sesongen 2018

Lagene som tildeles drakter og idrettstøy for sesongen 2019

 

  1. Fotball
  2. Håndball
  3. Basketball
  4. Idrettstøy til andre grener
  5. Volleyball

Søk om støtte

De fleste vet nok at BKK produserer ren og fornybar energi.

Vi evaluerer vår støtteordning. Det er for tiden ikke mulig å søke midler fra BKK. Nye muligheter for å søke støtte blir gjort tilgjengelig i mars.