Vi engasjerer oss i Vestlandet

BKK er en stolt sponsor av bærekraftige tiltak for barn og unge, sport, kultur, friluftsliv i vår region.

Vi ønsker å kunne bidra tilbake til samfunnet som har gitt oss anledning til å forvalte naturressurser og viktig infrastruktur. Gjennom våre sponsor- og støtteordninger vil vi gjøre regionen vår levende og mangfoldig - og til et godt og attraktivt sted å besøke, bo og jobbe i.

Her er oversikt over mange av våre støtteordninger og samarbeidspartnere:

Friluftsliv og sport

Bærekraft, kultur og regionsutvikling

 • Sponsormidler til bærekraftige tiltak for barn og unge
  (Søknadsskjema lenger ned på denne siden)
 • Refleksvester til alle førsteklassinger. 
 • Julekonsert i Johanneskirken - gratis for alle
 • VilVite - Vitensenteret i Bergen
 • Modalsdagane
 • Daledagane
 • Stordalen Fjellfestival, Matre
 • Tysnesfest
 • Samningakraft
 • Festidalen

Søk om sponsormidler til bærekraftige prosjekt med barn og unge

BKK ønsker å skape en bærekraftig fremtid som er fornybar, elektrisk og digital. Derfor vil vi støtte barn og unge i vårt distrikt som gjør en innsats for en bærekraftig fremtid. Vår støtteordning fra mars 2019 går til konkrete prosjekter med barn og unge som gir oss håp og bidrar til en grønnere hverdag.

Vi deler månedlig ut støtte til et godt tiltak 
Hver måned velger BKK velger en organisasjon i vår region som får tildeling av sponsormidler. De heldige blir kontaktet! Du kan følge med på hvem som får tildeling her på våre nettsider (se oversikt lenger ned på siden) og  i sosiale medier som Facebook.  

Vi støtter tiltak innen bærekraft og fornybar energi som har barn og unge som målgruppe.
Eksempler på tiltak er kurs i redesign, byttedag, kokkekurs med restemat, plastinnsamling eller oppfinnerverksted for mindre forurensing. 

Vi støtter ikke:
·        Enkeltpersoner.
·        Søknader som sendes via andre kanaler.
·        Grupper som ikke tilhører en registrert organisasjon eller klubb.
·        Søknader som ikke har et bærekraftig mål.
·        Søknader som ikke har barn og unge som en definert målgruppe. 
·        Enkeltstående reiser eller turer.
·        Politiske organisasjoner.
·        BKK utbetaler ikke støtte til privateide bankkonto.
·        Aktiviteter som kan utgjøre en fare for personer eller miljø.

 Ved tildeling
Skulle dere bli valgt ut forutsettes det at BKK blir profilert i forbindelse med tildelt støtte. Tiltaket må også kunne omtales i media og i BKKs digitale og sosiale kanaler. Vi vil be om at dere sender oss et bilde som kan brukes til dette. 
Dersom prosjektet ikke er gjennomført i samsvar med godkjent søknad kan pengene kreves tilbakeført.

Tildelinger 2019
Mars 2019: Dragefjellet Minifestival
Gratulerer til Dragefjellet Minifestival som får BKKs bærekraftige sponsormidler for mars 2019!
25 000 kroner skal gå til biologisk nedbrytbare engangsprodukter på gratisfestivalen for barnefamilier i Bergen 3. august.
Arrangørene håper at flere festivaler og konsertarrangører vil la seg inspirere til å ta tilsvarende valg.

April 2019: Stanghelle IL
Gratulerer til Stanghelle IL som får BKKs bærekraftige sponsormidler for april 2019! 
25 000 kroner skal gå til en stor fellesgrill i aktivitetsparken på Stanghelle. Levetiden på utegrillen er 30 år og vil spare nærmiljøet for utallige engangsgriller liggende igjen i naturen. Samtidig skaper idrettslaget en sosial samlingsplass for barn, unge og familier. 

Mai 2019: Nordhordland Ballklubb 
Gratulerer til Nordhordland Ballklubb som får BKKs bærekraftige sponsormidler for mai 2019!
25 000 kroner skal gå til solide avfallsorteringsstasjoner på Knarvik Stadion. Klubben skriver i sin søknad: "Vi vet at idretten er en arena hvor unge lettere tar til seg gode holdninger enn mange andre steder i samfunnet. Å ha fokus på kildesortering på idrettsarenaen tror vi derfor er lurt! Da kan alle våre medlemmer og besøkende ta med seg de gode holdningene hjem! Vinn vinn!" 

Juni 2019: Erdal Idrettslag
Gratulerer  til Erdal Idrettslag som får BKKs bærekraftige sponsormidler for juni 2019! 
25 000 kroner skal gå til to rensestasjoner for gummigranulat. Disse små gummikulene fra kunstgressbanen havner ofte utenfor banen via fotballskoene og trekkes ut i natur og vann. Rensestasjoner vil spare miljøet og gi gjenbruk på banen for medlemmene i klubben.

 Juli 2019:  Smørås Idrettslag
Gratulerer til Smørås Idrettslag som får BKKs bærekraftige sponsormidler for juli 2019! 
25 000 kroner skal  bidra til å opprette en ny miljøstasjon, som skal sørge for at innsamlet brukt idrettsutstyr skal få lengre levetid og nye eiere.

August 2019: Steinparken, Rosendal
Gratulerer til Rosendalstiftinga som får tildelt BKKs bærekraftige sponsormidler for august 2019!
25 000 kroner skal gå til å øke kjennskapen til bærekraft til barn og unge, dette gjøres med å formidle natur- og kulturhistoriske tema i Steinparken i Rosendal. I tillegg skal en ny installasjon bidra til å illustrere spennende prosesser i livets utvikling.

September 2019: Fyllingen Basket
Gratulerer til Fyllingen Basket som  får tildelt BKKs bærekraftige støtte for september 2019.
Kr. 25 000 kroner skal bidra til at Fyllingen Basket  legger til rette for at nærmiljøet får bedre og lettere tilgang til områdene rundt Løvstakken. Konkurranser  skal holdes mellom skolene om å holde naturen ren og nærmiljøet ikke skal forsøples.

Oktober 2019: Samnanger IL
Gratulerer til  Samnanger IL som får BKKs bærekraftige sponsormidler for oktober 2019!
25 000 kroner skal bidra til at alle barn og unge i Samnanger kan få muligheten til å  oppleve gleden ved skisporten. 10 par hoppski skal kjøpes inn i ulike størrelser som skal lånes ut, og med det kan flere unge og barn få prøve gleden ved hoppsporten og en trenger ikke kjøpe inn egne dyre ski.

November 2019:  Arna Makerspace
Gratulerer til  Arna Makerspace som fikk tildelt BKKs bærekraftige sponsormidler for  november 2019! 
Støtten skal bidra til  å starte et reperasjonsverksted der  barn og unge i Arna og omegn får anledning til å lære å ta vare på, vedlikeholde  og reperare klær, sportutstyr og elektronsiske apparater. 

Desember 2019:  Vadmyra Idrettslag
Gratulerer til Vadmyra Idrettslag som får tildelt BKKs bærekraftige sponsormidler for desember 2019!
25 000 kroner skal  benyttes til å bygge en miljøstasjon/gjenbrukspool med beholdning av fotballsko, utstyr,  treningstøy og  klubbtøy som kan lånes ut til spillere som ikke har mulighet til å skaffe dette selv. I tillegg til å hjelpe barn og unge som trenger utstyr, så er dette et bidrag til å fokusere på bruk- og kast mentaliteten som rår innen idretten.

Søk om sponsormidler her

Til bærekraftige prosjekt for barn og unge i vår region.

4500 drakter får nye eiere!

Over  4500 barn og unge skal få nye drakter og idrettstøy i 2020 fra BKK.

300 lag får nye drakter i 2020.

Draktene blir delt ut medio mars 2020.

Lagene som mottok drakter og idrettstøy for sesongen 2016

Lagene som tildeles drakter og idrettstøy for sesongen 2017

Lagene som tildeles drakter og idrettstøy for sesongen 2018

Lagene som tildeles drakter og idrettstøy for sesongen 2019

Lagene som tildeles drakter og idrettstøy for sesongen 2020

 Les om draktutdelingen 2019
BKK gir ut årlig drakter og idrettstøy til aldersbestemte klasser innen fotball, håndball, basket og volleyball. Det er også mulig å søke om idrettstøy til andre sportsgrener. 

 1. Fotball
 2. Håndball
 3. Basketball
 4. Idrettstøy til andre grener
 5. Volleyball