Vi investerer for fremtiden

Eviny Ventures er det nye navnet til BKK Spring. Vi er fortsatt venturefondet til Eviny-konsernet som investerer i oppstart- og vekstselskap som tenker nytt og har potensial til å spille en nøkkelrolle i fremtidens fornybare samfunn.