Manuell måleravlesning

Strømmålerne måler ditt strømforbruk enda mer nøyaktig enn før, og uten at du trenger å løfte en finger. Dessverre spiller ikke alltid teknologien på lag, og noen kunder må fortsatt lese av strømmen manuelt.

Ny avlesning

For deg som ikke har automatisk strømmåler.

Send inn måleravlesning (åpnes i nytt vindu)

Manuell måleravlesning på nett

Dessverre er det noen områder vi ikke kan bruke den nye teknologien for overføring av målerinformasjon. Dette kan blant annet skyldes manglende mobildekning. Dersom dette gjelder for strømmåleren i din bolig eller hytte, ber vi om at du fortsetter å sende inn dine målerdata via SMS eller øverst på denne siden.

Registrering av målerstand på SMS eller e-post

Hvis du må lese av strømmåleren din manuelt, kan du velge å gjøre dette via SMS eller epost. For å kunne gjøre det trenger vi ditt telefonnummer. Det kan du legge inn på Mine sider (åpnes i nytt vindu).

Når tidspunktet for avlesningen nærmer seg mottar du en SMS fra oss. Avsenderen har et nummer som begynner på “22580”, pluss en unik ID på 9 siffer (f. eks. 22580125750015). Dette unike nummeret knytter din måleravlesning til din måler og deg som kunde, og varierer derfor fra gang til gang. Dersom du har flere strømmålere hos oss, får du én SMS fra et slikt unikt nummer for hver måler.​

For å sende inn målerstand svarer du ganske enkelt på meldingen ved å taste inn den avleste målerstanden. Ditt svar kan ikke inneholde noe annet enn målerstanden.​

Hvilke tall på måleren skal leses av?

Antall siffer i målerstanden kan variere etter hvilken type måler du har. I tillegg skal du oppgi forskjellige tall avhengig av om du bruker SMS eller e-post til å levere målerstanden. Vi bruker bare målerstand i heltall. Eventuelle tall bak komma skal ikke rapporteres.​

  • SMS: Oppgi målerstand uten eventuelle nuller i begynnelsen
  • E-post eller telefon: Oppgi alle siffer, inkludert nuller i begynnelsen, men unntatt siffer som er plassert etter komma, er skrevet i rødt felt på slutten eller er skrevet med rødt.​

Skjedd en feil?

Dersom du melder inn feil målerstand, kan du sende ny SMS med korrekt målerstand, logge deg på Mine sider, eller ta kontakt med vårt kundesenter. Dette kan endres frem til vi starter produksjonen av fakturaene.​

Vanlige årsaker til feil:

  • Feil målerstand er levert​
  • Forbruket i siste periode er uvanlig høyt eller lavt sammenlignet med en normal periode. Dette kan skje hvis boligen har vært fraflyttet eller dersom vi tidligere har estimert forbruket ditt på grunn av manglende kjennskap til reell målerstand.​
  • Bokstaven O har blitt brukt i stedet for tallet 0.​
  • Målerstanden har blitt oppgitt som desimaltall. Det vil si at tall etter kommaet på måleren har blitt tatt med.​