Informasjon om korona for våre anleggs- og eierkommuner

Som følge av situasjonen med korona har BKK satt beredskap. Dette gjør vi for å at våre kunder og samarbeidspartnere skal være sikret leveranse av samfunnskritiske funksjoner som strøm, telekommunikasjon og fjernvarme.

BKK var tidlig ute med omfattende tiltak for å redusere smittefare blant våre ansatte.

Det er innført strenge sikkerhetstiltak knyttet til kraftverk, nettsentraler og produksjonssentraler. Det er også iverksatt tiltak for operativt personell som energimontører og kraftverksoperatører.

Utviklingen av koronautbruddet er en spesiell og krevende situasjon for oss alle, og vi tar situasjonen svært alvorlig.

Som en konsekvens må vi prioritere våre ressurser til de mest kritiske oppgavene. Derfor kan blant annet vedlikeholds- og andre arbeidsoppgaver, som ikke er kritisk viktige, bli utsatt på ubestemt tid. 

Vi følger den pågående situasjonen tett, og vil selvfølgelig holde våre anleggs- og eierkommuner oppdatert.