BKKs logo

Logoen er BKKs viktigste visuelle kjennemerke, og skal som hovedregel gjengis i blått. Når konsernlogoen plasseres på mørke fargeflater benyttes den negative versjonen.

Vi har retningslinjer for bruk og forvaltning av BKKs visuelle identitet. Retningslinjene skal sikre at presentasjonen av vår visuelle identitet skjer på en ensartet og konsekvent måte, i tråd med de tanker og ideer som ligger til grunn for uttrykket.

Send mail til redaksjonen@bkk.no dersom du har spørsmål knyttet til vår profil.


BKKs konsernlogo skal som hovedregel gjengis i blått. Når konsernlogo plasseres på mørke fargeflater benyttes den negative versjonen.

BKK-logo, blå - positiv

Når konsernlogo plasseres på mørke fargeflater benyttes den negative versjonen.

BKK-logo, hvit - negativ

BKK har et eget slagord som kan lastes ned: Morgendagen er her