Vestlandets største fornybarselskap

BKK arbeider i fornybarnæringen og er en viktig del av løsningen når samfunnet skal redusere klimautslippene. Sammen med våre samarbeidspartnere og myndigheter jobber vi mot målet om et fullelektrisk Norge.

For å lykkes med dette driver vi blant annet med vannkraftproduksjon, energiomsetning og infrastruktur til strøm og fiber. I tillegg har vi aktiviteter innen fjernvarme, energimåling, entreprenørtjenester, internett og telekomløsninger.

Ryggraden i energisystemet vårt
Våre om lag 1300 medarbeidere utvikler, bygger og holder i gang den samfunnsmotoren vi kaller infrastruktur – selve ryggraden i energisystemet vårt. Det som gjør at vi kan bo, jobbe, gå på skole eller trening, dyrke moreller i Hardanger og kose oss i opplyste julegater. Til sammen har vi nesten en kvart million nettkunder, og så mange som syv av ti store bedrifter bruker våre telekomløsninger.

Viktig rolle i den grønne omstillingen
BKK utvikler og stimulerer løsninger for ulike sektorer når det gjelder å erstatte fossil energi med fornybare energiløsninger. For eksempel bygger vi nå Europas største landstrømanlegg for cruisenæringen, og vi investerer i oppstartsselskaper som kan bidra til den grønne omstillingen.

Vannkraften er avgjørende for et fullelektrisk samfunn. Så mye som halvparten av den europeiske lagringskapasiteten av fornybar energi er i Norge. BKK alene har en lagringskapasitet som tilsvarer 250 millioner store Tesla-batterier, og skal bli størst i Norge på elektrifisering.