Pressekontakt

Kontaktinformasjon for presse og media

Feil eller planlagte utkoblinger i strømnettet?

Ved mediehenvendelser knyttet til strømbrudd og andre driftsforstyrrelser
kontakt oss på pressevakttelefon 913 90 900

Andre mediehenvendelser:

Rune Indrøy, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt
Mobil: 905 57 723
E-post: rune.indroy@bkk.no

Jan Kåre Austrheim, kommunikasjonssjef
Mobil: 944 88 075
E-post: jan.austrheim@bkk.no