Styret og ledelsen

BKK er organisert som et konsern med BKK AS som morselskap.

Konsernledelsen

Konsernledelsen består av konsernsjef og direktørene for stabene og forretningsområdene.

Jannicke Hilland
Konsernsjef

Artikkelbilde

Jannicke Hilland (f. 1967) begynte i BKK i 2015. Hun er sivilingeniør fra University of Manchester, dr. scient fra Universitetet i Bergen og har delfag i strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole.

Anne Marit Steen
Konserndirektør Økonomi

Artikkelbilde

Anne Marit Steen (f.1961) begynte i BKK i februar 2015. Hun er utdannet siviløkonom og har en master i økonomisk styring og ledelse. Hun er også sivilingeniør bygg. Tidligere har hun vært økonomidirektør i GC Rieber og i DNB Livsforsikring. Steen har hatt flere styreverv, blant annet i DNB Næringseiendom og GC Rieber Shipping.

Terje Bøe
Konserndirektør HR og HMS

Artikkelbilde

Terje Bøe (f. 1958) begynte i BKK i 2016. Han er cand. polit. med hovedfag i Sammenliknende Politikk fra Universitetet i Bergen og har tilleggsutdanning innen Consulting og Endringsledelse fra BI. Bøe kommer fra stillingen som HR Business Partner i DNB og har tidligere erfaring fra Norsk Hydro, Dyno Industrier, NHO, Mercuri Urval og Vital Forsikring.

Rune Indrøy
Konserndirektør Kommunikasjon

Artikkelbilde

Rune Indrøy (f. 1964) begynte i BKK i 2019 og har utdannelse innen politikk og historie fra Universitet i Bergen (UiB). Han har tidligere jobbet som konserndirektør i TV2 og som direktør for myndighetskontakt ved UiB. Han har også erfaring som journalist, redaksjonsleder og redaksjonssjef fra TV 2, Aftenposten, Bergens Tidende og ulike lokalaviser.

Ingrid von Streng Velken
Konserndirektør Innovasjon og Utvikling

Artikkelbilde

Ingrid von Streng Velken (f.1982) begynte i BKK i 2013. Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU innen industriell økonomi, med energi og miljø som teknisk fagretning. Hun har tidligere jobbet i The Boston Consulting Group som prosjektleder og «global manager» for bærekraft.

Olav Osvoll
Konserndirektør Produksjon

Artikkelbilde

Olav Osvoll (f. 1964) begynte i BKK i 2018. Han er ingeniørutdannet innen bygg og anlegg, har studert økonomi og administrasjon ved Trondheim Økonomiske Høyskole og hydrologi ved NTNU. Han har tidligere jobbet som produksjonssjef i Sunnfjord Energi. Han har 16 år i ulike stillinger i NVE, og har vært rådgiver for Ministry of Energy and Water i Angola i tre år.

Ketil Tømmernes
Konserndirektør Nett

Artikkelbilde

Ketil Tømmernes (f.1971) startet i BKK i 2015. Han er utdannet ingeniør og økonom fra Høgskolen i Bergen og Handelshøyskolen BI. Han har mastergrad i strategisk ledelse fra Handelshøyskolen BI, samt utdanning innen prestasjonsledelse fra Norges Idrettshøyskole.

Han har tidligere vært administrerende direktør for BKK Enotek. Før det administrerende direktør for Enwa Water Treatment sin største forretningsenhet, samt visekonsernsjef i samme selskap. Tømmernes har arbeidet med salg og ledelse i Statoil og Hydrogas, samt vært sportssjef i Norges friidrettsforbund. Tømmernes er president i Norges friidrettsforbund.

Svein Kåre Grønås
Konserndirektør IKT og Digitalisering

Artikkelbilde

Svein Kåre Grønås (f. 1965) begynte i BKK i 1995. Han er utdannet sivilingeniør innen telekommunikasjon ved NTH/NTNU, og har en MBA i strategisk ledelse fra NHH. Grønås har tidligere jobbet i Kongsberg Navigation, og hatt en rekke lederstillinger i ulike BKK-selskap. Grønås er styreleder i BKK Digitek, BKK Enotek, BKK Varme, BKK Energitjenester, BKK Elsikkerhet, og styremedlem i Fjordkraft og Bergen Fiber.

Kristin Aadland
Konserndirektør Entreprenør og Marked

Artikkelbilde

Kristin Aadland (f. 1973) startet i BKK i 2013. Hun er utdannet siviløkonom ved NHH, har en executive master fra NHH i omstilling, innovasjon og endringsledelse, samt en master of management innen ledelse fra BI. Adland har tidligere jobbet med strategi og styring i DNB, og som CFO i Inwido Norge. I BKK har hun tidligere jobbet med flere omfattende omstillingsprosjekter i konsernet, og som direktør for BKKs interne tjenestesenter.

Konsernstyret

Styret i BKK AS består av 12 medlemmer. 4 BKK-ansatte, 4 fra Statkraft, 3 fra kommunale eiere og 1 fra Hordaland fylkeskommune.

Kort om styremedlemmene:

Leder Jan Erik Kjerpeseth, Bergen kommune
Styreleder siden juni 2018. Konsernsjef i Sparebanken Vest fra 2013. Ansatt i 1999. Styreleder i Frende Liv, Frende Skade, Brage Finans og Finance Innovation. Styremedlem i Finans Norge og Vipps. Tidligere styreleder i Bergen Havn, Bergens Næringsråd og styremedlem i Nets. Utdannet sivilmarkedsfører fra Norges Markedshøyskole, samt MBA fra Heriot-Watt University og Executive MBA i Merkevareledelse fra Norges Handelshøyskole.

Nestleder Jon Vatnaland, Statkraft
Konserndirektør for Konsernstaber i Statkraft, med ansvar for Konsernstrategi og analyse, kommunikasjon, myndighetskontakt, samfunnsansvar og HMS. Han har en doktorgrad og en mastergrad fra Universitetet i Oslo. Han har vært ansatt i Statkraft siden 2009, og innehatt stilling som administrerende direktør og landsjef for Statkraft i Storbritannia, og har tidligere jobbet i McKinsey. Styremedlem siden august 2018.

Astrid Farestveit Selsvold, landkommunene
Industriarbeider Elkem Bjølvefossen. Styreleder Voss og omland bompengeselskap og styremedlem Bergen bomselskap. Var ordfører i Kvam, fylkestingsrepresentant og styrer innenfor innovasjon, bedrift og energiselskap.

Anne Gine Hestetun, Vestland fylkeskommune (Ap)
Folkevalgt og gruppeleder i Vestland fylkeskommune. Styremedlem siden april 2016. Utdannet ingeniør. Tidligere byråd og kommunalråd i Bergen. Har ledererfaring fra NSB, Fjord Line, StorBergen Boligbyggelag og OBOS. Tidligere styreerfaring fra bl.a. Folketrygdfondet, Sparebanken Vest, BKK og Bergen Næringsråd.

Hege Økland, Bergen kommune
Styremedlem siden juni 2018. Leder for klyngeorganisasjonen NCE Maritime CleanTech. Erfaring fra ulike lederposisjoner innen næringsutvikling, industri og finans. Master of Sciences in Business and Economics fra Copenhagen Business School.

Ole Schanke Eikum, Statkraft
Styremedlem siden mai 2020. Master elkraft fra NTNU pluss master Technology management NTNU/MIT/NHH. Han har jobbet i Statkraft siden 2016 og leder teknisk stab i region Midt (Gaupne). Han var adm dir i SFE 2003-2012, og leder for Innovasjon Norge i Indonesia 2012-2016. Han har sittet i styret i BKK Nett i 3 år.

Torun Revdal, Statkraft
Styremedlem siden august 2017. Har mastergrad i Industriell Økonomi fra NTNU. Hun har jobbet i Statkraft siden 2007 – de siste årene innen IT-prosjektutvikling og ledelse.

Henning Villanger, Statkraft
Styremedlem siden 2009. Leder av revisjonsutvalget i BKK. Økonomiansvarlig i Statkraft Industrial Holding AS. Utdannet siviløkonom.

Arvid Andenæs, kommunene i Sunnfjord og Ytre Sogn (observatør)
Observatør i styret siden november 2019. Andenæs var styreleder i Sunnfjord Energi fra 2016 til 2019. Han var administrerende direktør i Sparebanken Sogn og Fjordane fra 2001 til 2016.

Therese Brekke Lekven, arbeidstakerrepresentant (EL & IT)
Styremedlem siden juni 2020. Fagansvarlig i BKK Produksjon AS. Tillitsvalgt siden 2015 og medlem i E-verkenes fagforening Vestlandet. Utdannet økonom, ansatt i BKK AS fra 2012 og i BKK Produksjon AS siden 2019.

Lisa Nord Hopland, arbeidstakerrepresentant (EL og IT)
Hovedtillitsvalgt BKK Enotek, styremedlem siden juni 2018. Utdannet montør, ansatt siden 2013. Medlem av distriktsstyret i EL og IT-forbundet, sitter i styret til ungdomsutvalget til EL og IT Hordaland/Sogn og fjordane og medlem i forbundsstyret i EL og IT Hordaland/Sogn og fjordane.

Morten Bildøy, arbeidstakerrepresentant (EL og IT)
Hovedtillitsvalgt BKK Nett, styremedlem siden 2008. Utdannet montør, ansatt siden 1988. Medlem av landsstyret og distriktsstyret i El og IT-forbundet.

Roy Hammer, arbeidstakerrepresentant (NITO)

Styremedlem siden juni 2020. Ansatt i BKK siden 2014, og arbeider som prosjektleder i BKK Nett. Hammer er konserntillitsvalgt for NITO.