Trefelling - Når trær kommer i kontakt med strømnettet

Når trær og busker kommer i kontakt med strømnettet kan det føre til slitasje på linjene og strømbrudd. Derfor kutter vi trær og busker før de skaper problemer.

Det tar omtrent fem år mellom hver gang vi kutter vegetasjon i et område. Vi kutter for å hindre at trær og busker kommer i kontakt med strømlinjene de neste fem årene. Vi gjør vårt beste for å unngå å kutte mer enn nødvendig, men en del vegetasjon vokser mye i løpet av fem år.

Vi jobber med å finne gode måter å varsle grunneierne når vi starter trefelling og beskjæring av vegetasjon.

Meld fra

Dersom trær og greiner utgjør en fare for strømnettet, oppfordrer vi deg å melde fra dersom du ser trær eller planter som kommer farlig nær strømlinjene. Vi vurderer hvor alvorlig det er i hvert tilfelle, og gjør tiltak dersom det er akutt fare.

Ved skade eller fare for våre anlegg, kontakt oss på telefon 55 12 70 00 (hele døgnet).

Er du grunneier?

Vi anbefaler grunneiere å holde trær og busker i nærheten av strømnettet nede slik at vegetasjonen ikke kommer i kontakt med linjene. Dersom et tre har blitt for vanskelig å håndtere, råder vi deg til å bruke profesjonell hjelp. Vi har dessverre ikke anledning til kutte trær utenom vår planlagte trefelling.

Felling av trær i nærheten av høyspentlinje skal foregå slik at farlige situasjoner ikke oppstår. Bruk fagpersonell til slikt arbeid, og ta kontakt med BKK når du skal felle trær nær strømlinjer.

Ved skade på anlegg

Dersom skogrydding forårsaker skade på våre anlegg, vil skadevolder bli stilt økonomisk ansvarlig for alle kostnader vi blir påført.

Ofte stilte spørsmål