Åsebotn kraftverk

Om kraftverket

Åsebotn kraftverk ligger høyest oppe av kraftverkene i Modalen.

Kraftverket har to inntaksmagasin: Store Nordalsvatnet og Nedre Åsebotnsvatnet. Utbyggingen i Modalsvassdraget startet i 1975. Åsebotn ble først satt i drift i 1994.

Kraftverket har ett aggregat som utnytter energien fra to fallhøyder, og må derfor tappe vann fra det ene eller det andre magasinet. Dette blir regulert ved hjelp av en ventil.

Utbyggingen i Modalen har gjort en av Norges minste kommuner til en av de rikeste. De siste årene har BKK betalt 15-20 millioner kroner årlig i skatter og avgifter, om lag 54 000 kroner pr. modaling.

Tekniske data

Kraftverk Åsebotn
Kommune Modalen
Nedslagsfelt 27 km2
Tilsig 85,1 mill m3
Driftstunnel, lengde 5,9 km
Driftstunnel, tverrsnitt 18-20m2
Fallhøyde 305/419 m
Ytelse 15 MW
Turbin 1 stk francis
Midlere årsproduksjon 74 GWh
Ferdig utbygd 1994

Vassdrag

Åsebotn kraftverk ligger i Modalsvassdraget.