BKK vil forsyne ferger og hurtigbåter med grønn hydrogen

I 2024 kan flytende hydrogen til store ferger og hurtigbåter bli en viktig del av BKKs satsing på elektrifisering. En industrigruppe med BKK, Equinor, Air Liquide og seks andre partnere har søkt støtte fra PILOT-E programmet for å få prosjektet frem til investeringsbeslutning.

Publisert 14. november 2019

Nordled bygger verdens første hydrogenferge, som skal settes i drift i 2021. (illustrasjon Nordled)
Nordled bygger verdens første hydrogenferge, som skal settes i drift i 2021. (illustrasjon Nordled)

- Ikke alle områder egner seg for direkte elektrifisering, og da er flytende hydrogen en interessant energibærer. I første omgang jobber vi nå med maritim sektor, men på sikt vil vi også se på tungtransport og industri, sier Bjørn Sundland, som leder BKKs satsing på hydrogen.

Ledd i satsing på elektrifisering
- Elektrolyse er energikrevende, men vi kan bruke den fornybare vannkraften vår til denne prosessen. Det gir en grønn hydrogen, som er et ledd i vår strategi om å bli størst på elektrifisering i Norge. Vi skaper verdier fra vannkraften, samtidig som vi gjør noe bra for klimaet, poengterer han.

Det er budsjettert med 88 millioner kroner for å bringe prosjektet frem til investeringsbeslutning. Den 12. desember i år vil industrigruppen få svar på søknaden om 35 millioner kroner i støtte fra PILOT-E, som er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.

- Med midler fra PILOT-E vil vi kunne få en investeringsbeslutning i løpet av 2020. Deretter vil det ta tre år å utvikle, bygge og klargjøre verdikjeden for maritime fartøy i Norge. Vårt mål er å levere  flytende hydrogen i 2024, opplyser Sundland.

Industrigruppen er i ferd med å vurdere aktuelle lokasjoner for å produsere flytende hydrogen. I valget vil det bli tatt hensyn til både tilgang på kraft, nærhet til forbruk og ikke minst muligheter for å bruke biprodukter som varme og oksygen til nyttige formål. I løpet av første kvartal 2020 skal produksjonssted være avklart.

Verdens første hydrogenferge
Flytende hydrogen produses ved å kjøle ned hydrogen til -253 grader. Energitettheten bli da tre-fire ganger høyere enn ved komprimert hydrogen. Dette reduserer logistikk-kostander, gir mer energi om bord i skipet og bidrar til en sikrere og mer effektiv driftsløsning for eiere av skip.

BKK er prosjektkoordinator for industrigruppen, der også flere rederier er med. Blant andre Norled som allerede er i gang med å bygge den første hydrogenfergen.

- Norge er den femte største skipsfartsnasjonen i verden, og vi er i front på teknologisk utvikling. Ampere var verdens første batteriferge, og i 2021 vil den første hydrogenfergen settes i drift på sambandet Hjelmeland-Nesvik-Skipavik i Rogaland, sier Sundland.

Stort potensial
I 2024 vil det norske skipstrafikken ha behov for 20 - 30 tonn flytende hydrogen hver dag. 30 tonn/dag tilsvarer anslagvis 80 megawatt effektbehov. I 2030 kan potensialet være 50 tonn til maritim bruk, ifølge en rapport fra DNV. I tillegg kommer behovet til tungtransport og industri.

I løpet av neste år har BKK, Equinor og Air Liquide en plan om å etablere et felles selskap for satsing på flytende hydrogen, som også vil omfatte tungtransport og industri. Air Liquide er et fransk selskap med stor kompetanse på teknologi, produksjon og distribusjon av hydrogen globalt. Infrastrukturen for maritim sektor kan også brukes til tungtransport.

- For alle partnerne er dette en viktig strategisk satsing. Derfor har jeg stor tro på samarbeidet fremover, sier Sundland.