Dale kraftverk

Dale kraftverk ligger nederst av kraftverkene i Bergsdalsvassdraget.

Om kraftverket

Vannressursene i Bergsdalen unyttes i "etasjer", med kraftverk nedover dalen på rekke og rad. Øverst oppe ligger de største magasinene; Torfinnsvatnet og Hamlagrøvatnet.

Fallet fra Hamlagrø og nedover til Storefossdammen blir utnyttet i Kaldestad og Fosse kraftverk. Storefossen er inntaksmagasinet til Dale kraftverk som ligger i den «nederste etasjen».

Sommeren 1921, året etter at kraftselskapet var stiftet, startet vannkraftpionerene arbeidet med Storefossdammen - første etappe i et svært omfattende og krevende utbyggingsprosjekt. I 1927 startet produksjonen. Totalt ble det installert seks aggregater. Det siste kom i drift i 1951.

I årene 1987 til 1990 bygget BKK en helt ny kraftstasjon i fjell på Dale. Fire av aggregatene i gamlestasjonen ble pensjonert og avløst av ett nytt aggregat. I 2007 kom et nytt aggregat på plass i det nye kraftverket, og da var det ikke lenger behov for å fortsette driften i det gamle kraftverket.

Tekniske data

Kraftverk Dale
Kommune Vaksdal
Nedslagsfelt 248,6 km2
Tilsig 680 mill m3
Driftstunnel, lengde 2,18 km
Driftstunnel, tverrsnitt 45 m2
Fallhøyde 375 m
Ytelse 146 MW
Turbin 2 francis
Midlere årsproduksjon 694 GWh
Ferdig utbygd 1927/1951/1990/2007

Vassdrag

Dale kraftverk ligger i Bergsdalsvassdraget.