Evanger kraftverk

Evanger kraftverk er BKKs største kraftverk og det tiende største i Norge. Årlig produserer kraftverket om lag 1,4 milliarder kilowattimer. Det tilsvarer strømforbruket til ca. 70 000 husholdninger.

Evanger kraftverk er plassert 1 500 meter inne i fjellet. Askjellsdalsvatnet er inntaksmagasinet. Driftstunnelen mellom Askjellsdalsvatnet og Evanger kraftstasjon er på hele 34 kilometer og var i sin tid verdens lengste vanntunnel.

Maskinsalen i kraftstasjonen er også ruvende. I alt er det tatt ut 45 000 kubikkmeter fjell for å gi plass til installasjonene.

Utbyggingen av Evanger startet i 1963 og strakte seg over en 20-årsperiode. Utbyggingen krevde store ressurser. Anleggsaktiviteten nådde et høydepunkt rundt 1965, da anleggsstaben talte ca. 500 mann.

Tekniske data

Kraftverk Evanger
Kommune Voss
Nedslagsfelt 254,3 km2
Tilsig 700,8 mill m3
Driftstunnel, lengde 34,4 km
Driftstunnel, tverrsnitt 30 m2
Fallhøyde 770 m
Ytelse 330 MW
Turbin 3 pelton
Midlere årsproduksjon 1377 GWh
Ferdig utbygd 1969/1977