Fosse kraftverk

Om kraftverket

Fosse kraftverk ligger ca. fem kilometer ovenfor Dale i Bergsdalen.

Inngangen og atkomsttunnelen til kraftverket ligger like ved veien i Bergsdalen. Fra inngangen og inn til maskinsalen er det 120 meter. Fosse kraftverk utnytter fallet på 99 meter fra Bergevatnet.

Etter den andre verdenskrigen ble det bestemt å starte arbeidet for å utnytte fallene fra Hamlagrøvatnet til Storefossen i kraftverkene Fosse og Kaldestad. Fosse ble straks påbegynt, mens Kaldestad ble utsatt og først i 1962 kom anleggsarbeidene i gang.

I 1989 ble driftstunnelen til Fosse utvidet. Tverrsnittet på tunnelen ble økt fra 19 m2 til 42 m2. Resultat: Falltapet ble redusert som igjen ga en produksjonsøkning på hele 22 GWh.

Tekniske data

Kraftverk Fosse
Kommune Vaksdal
Nedslagsfelt 161,2 km2
Tilsig 436,3 mill m3
Driftstunnel, lengde 5,4 km
Driftstunnel, tverrsnitt 22-26,5 m2
Fallhøyde 83 m
Ytelse 25 MW
Turbin 1 francis
Midlere årsproduksjon 143 GWh
Ferdig utbygd 1954

Vassdrag

Grønsdal kraftverk ligger i Bergsdalsvassdraget.