Grønsdal kraftverk

Grønsdal kraftverk ble påbegynt i 1942, men på grunn av krigen ble det full anleggsvirksomhet først i årene 1946-1948.

Om kraftverket

Kraftstasjonen ligger 30 meter inne fjellet, mens kontroll- og apparatanlegget er plassert i portalbygget ute i det fri. Fra kraftstasjonen går det et 270 meter langt trykkrør i fjell opp til ventilkammeret der rørbruddsventilen er. Langs trykkrøret er det både trallebane og trapp.

Kvitingsvatnet er inntaksmagasin, og kraftverket utnytter fallhøyden på 165 meter ned til Grønsdalsvatnet. Fra 2000 til 2002 ble kraftverket rehabilitert med nye løpehjul, turbinregulatorer, hovedventiler og rørbruddsventiler.

Tekniske data

Kraftverk Grønsdal
Kommune Samnanger
Nedslagsfelt 99 km2
Tilsig 311,9 mill m3
Driftstunnel, lengde 1,95 km
Driftstunnel, tverrsnit 15,6 m2
Fallhøyde 165 m
Ytelse 35 MW
Turbin 2 francis
Midlere årsproduksjon 144 GWh
Ferdig utbygd 1948

Vassdrag

Grønsdal kraftverk ligger i Samanagervassdraget.