Hellandsfoss kraftverk

Om kraftverket

Hellandsfoss kraftverk er et elvekraftverk og ligger nederst av kraftverkene i Modalen, om lag fem kilometer fra kommunesenteret Mo.

Anleggsarbeidet startet i 1990 og varte i to år. Inntaket til Hellandsfoss kraftverk ved Almelid er regulert ved hjelp av en vannfylt gummiluke. Kravet er at vannstanden skal være konstant. Gummiluken er enkelt forklart en gummipølse som ligger tvers over elveløpet.

Tekniske data

Kraftverk Hellandsfoss
Kommune Modalen
Nedslagsfelt 313,7 km2
Tilsig 940,5 mill m3
Driftstunnel, lengde 1,5 km
Driftstunnel, tverrsnitt 45 m2
Fallhøyde 70 m
Ytelse 32 MW
Turbin 1 stk francis
Midlere årsproduksjon 160 GWh
Ferdig utbygd 1992

Vassdrag

Hellandsfoss kraftverk ligger i Modalsvassdraget.