Herlandsfoss kraftverk

Om kraftverket

Herlandsfoss kraftverk ligger like ovenfor Fotlandsvåg på Osterøy.

I 1916 ble kommunene Hosanger, Haus og Hamre på Osterøy enige om å bygge ut Herlandsvassdraget, og de dannet Hosanger, Haus og Hamre kommunale kraftverk. Utbyggingen av kraftverket fant sted i årene 1916-1919. Herlandsfoss leverte byggestrøm til Dale kraftverk fra 1921.

Etter 75 års drift ble gamle Herlandsfoss kraftverk stanset i mai 1995, og et nytt kraftverk i samme stil stod ferdig høsten 1995.

Vannressursene til Herlandsfoss kommer først og fremst fra Herlandsvassdraget, med Storavatnet som det største magasinet. Etter de siste utbyggingene er Hesjedalsvassdraget med Botnavatnet overført til Storavatnet.

Den såkalte dyrtiden under 1. verdenskrig rammet også utbyggingen av Herlandsfoss kraftverk. Fra 1915 til 1916 gikk kostnadsoverslaget for første byggetrinn opp fra 1,5 til 3 millioner kroner. Under anleggsarbeidet var inntil 400 mann i arbeid. Det gikk ikke alltid rolig for seg. Rommet som i dag er arkiv på Herland, ble i sin tid brukt til å bure inne de verste bråkmakerne.

Tekniske data

Kraftverk Herlandsfoss
Kommune Osterøy
Nedslagsfelt 69,5 km2
Tilsig 165 mill m3
Driftstunnel, lengde 1,68 km
Driftstunnel, tverrsnitt 8 m2
Fallhøyde 138 m
Ytelse 13 MW
Turbin 1 francis
Midlere årsproduksjon 55 GWh
Ferdig utbygd 1919/1995

Vassdraget

Herlandsfoss kraftverk ligger i Herlandsfossvassdraget.