Kaldestad kraftverk

Om kraftverket

Hovedmagasinene til Kaldestad kraftverk er Torfinnsvatnet og Hamlagrøvatnet øverst oppe i Bergsdalen.

I konsesjonsvilkårene pålegges BKK å stanse produksjonen i kraftverket og tappingen fra Hamlagrøvatnet om våren og sommeren for å unngå nedtapping. Tilsiget og nedbøren i denne perioden skal gå med til å fylle opp Hamlagrøvatnet. Tilsiget på 436 millioner kubikkmeter pr år kommer fra et nedbørsfelt på 161 kvadratkilometer.

Kaldestad, som ble satt i produksjon i 1964, var den første stasjonen til BKK som ble planlagt for fjernstyring. Den gangen ble stasjonen styrt fra driftssentralen i Dale kraftverk. I dag er det driftssentralen i BKKs konsernbygg på Kokstad i Bergen som står for den daglige produksjonsstyringen av Kaldestad og de øvrige kraftverkene til BKK.

Tekniske data

Kraftverk Kaldestad
Kommune Vaksdal
Nedslagsfelt 161,2 km2
Tilsig 436,3 mill m3
Driftstunnel, lengde 5,4 km
Driftstunnel, tverrsnitt 22-26,5m2
Fallhøyde 83 m
Ytelse 24 MW
Turbin 1 francis
Midlere årsproduksjon 91 GWh
Ferdig utbygd 1964

Vassdrag

Kaldestad kraftverk ligger i Bergsdalsvassdraget.