Kvitingen kraftverk

Om kraftverket

Kvitingen kraftverk er det største kraftverket i Samnangervassdraget.

Det ligger øverst i vassdraget og har deler av nedslagsfeltet i kommunene Kvam og Vaksdal. Hele tilsigsfeltet ligger i 600-1100 meters høyde, og med sin nakne vegetasjon gir det et raskt tilsig når regnet kommer inn dalføret fra sørvest.

Da utbyggingen av Kvitingen kraftverk startet i 1981, var allerede tre magasiner i nedslagsfeltet til kraftverket regulert. Øvre og Nedre Dukevatnet var regulert fra 1939, og Svartevatnet, som er inntaksmagasin for Kvitingen, ble regulert så tidlig som i 1930. Etter byggingen av Kvitingen ble magasinet i Svartevatnet hevet, og den gamle dammen ombygd med ny steinfyllingsdam med sentral moreneavsetning. Den nye dammen er 34 meter høy.

Tekniske data

Kraftverk Kvitingen
Kommune Samnanger
Nedslagsfelt 74,3 km2
Tilsig 234 mill m3
Driftstunnel, lengde 2,85 km
Driftstunnel, tverrsnitt 20 m2
Fallhøyde 251 m
Ytelse 48 MW
Turbin 1 francis
Midlere årsproduksjon 166 GWh
Ferdig utbygd 1984

Vassdraget

Kvitingen kraftverk ligger i Samanagervassdraget.