Matre kraftverk

Matre krafterk stod ferdig i 1963, og har størst produksjon av de to kraftverkene inne i fjellet på Matre.

Om kraftverket

Matre er en av de største kraftbygdene i Norge. Nærmere 20 prosent av BKKs samlede kraftproduksjon skjer i de to kraftverkene på Matre.

BKK har produsert vannkraft på Matre i 60 år. I den gamle maskinsalen på Matre, var det egentlig to kraftverk, der ett utnyttet vannressursene i Haugsdalsvassdraget og det andre i Matrevassdraget. Nå produserer Matre kraftverk bare på vannet som kommer ned Matrevassdraget, men vannet fra Haugsdalsvassdraget blir utnyttet i det nye kraftverket lenger inne i fjellet.

Utbyggingen av Matre-og nabovassdragene startet først med regulering av Haugsdalsvassdraget i 1952. Senere fulgte utbygging av Matrevassdraget og Førdevassdraget.

I tillegg omfatter utbyggingen overføringer av fem mindre vassdrag, som alle hadde naturlig avløp til Sognefjorden. I over 30 år var det anleggsaktivitet i bygdesamfunnet Matre, som gjennomgikk store omveltninger. Matre har utviklet seg til å bli et livskraftig samfunn med mange arbeidsplasser. Uten kraftutbyggingen ville Matre i dag sannsynligvis vært nærmest fraflyttet.

Matre-og nabovassdragene ligger i et stort og villt fjellområde på grensen mellom Hordaland og Sogn og Fjordane. Med 18 regulerte vann, store fallhøyder og nedbørsmengder på 3000-4000 mm i året, er området som skapt for kraftproduksjon.

Tekniske data

Kraftverk Matre
Kommune Masfjorden
Nedslagsfelt 212 km2
Tilsig 707 mill m3 (BKK: 1981-2010)
Driftstunnel, lengde 12,3 km
Driftstunnel, tverrsnitt 22-45 m2
Fallhøyde 464 m
Ytelse 150 MW
Turbin 2 francis
Midlere årsproduksjon 793 GWh
Ferdig utbygd 1963
Rehabilitert 1998

Vassdrag

Matre kraftverk ligger i  Matre- og nabovassdraga.