Modalsvassdraget

Innhold på denne siden

  1. Om vassdraget
  2. Kraftverkene
  3. Kart

Om vassdraget

Ved Hellandsfoss kraftverk i Modalen har BKK bygget en laksetrapp på hele 34 meter. Dermed kan laks og sjøørret komme forbi fossen på vei opp elven. Inntaket til Hellandsfoss kraftverk ved Almelid er regulert ved hjelp av en gummiluke som sikrer konstant vannstand. Gummiluken ligger tvers over elveløpet og presses sammen ved store vannmengder, slik at mer vann slippes over.

Kraftverkene

Kraftverk Kommune Ytelse Midlere årsproduksjon Fallhøyde Ferdig utbygd
Åsebotn Modalen 15 MW 74 GWh 305/419 m 1994
Steinsland Modalen 170MW 821 GWh 455 m 1981
Nygard Modalen 56 MW 89 GWh   2005
Hellandsfoss Modalen 32 MW 160 GWh 70 m 1992

Kart

Oversikt over vassdraget
Tverrsnitt av vassdraget