Nygard kraftverk

Om kraftverket

Nygard kraftverk er ett av få pumpekraftverk her til lands og det er BKKs første.

Pumpekraftverket, som ble satt i drift i 2005, kan utnytte vannet flere ganger. Det produserer kraft når strømprisene er høye. Med lave priser kobler BKK inn reversen og pumper vann opp til Skjerjevatn, et høyereliggende magasin, og lagrer vannet der i påvente av prisoppgang.

Pumpekraftverket har små negative følger for miljøet fordi utbyggingen ikke medførte nye inngrep i elver og vann. Alt er regulert fra før.

Tekniske data

Kraftverk Nygard
Kommune Modalen
Nedslagsfelt 28,1 km2
Tilsig 110 mill m3
Driftstunnel, lengde 2,5 km
Driftstunnel, tverrsnitt 18/22 m2
Trykkhøyde 450 m
Ytelse 56 MW
Turbin 1 francis
Midlere årsproduksjon 89 GWh
Ferdig utbygd 2005

Vassdraget

Nygard kraftverk ligger i Modalsvassdraget.