Stordal kraftverk

Stordal kraftverk utnytter øvre deler av Matre- og Førdevassdragene.

Om kraftverket

Da kraftverket stod ferdig i 1974 var Stordal det første kraftverket som BKK bygget i Sogn og Fjordane. Alle de andre lå i Hordaland. Kraftverket ligger i Stordalen, like nordenfor fylkesgrensen.

Stordal kraftverk ligger mellom to reguleringsmagasin; Krokavatnet og Stordalsvatnet. Krokavatnet er inntaksmagasinet til kraftverket.

Kraftstasjonen ligger nedsprengt i en fjellsjakt, med turbinen ca. 20 meter under terrenget. Stasjonsoverbygget i betong, med sine karakteristiske runde vinduer i fasaden, ligger i dagen og huser også apparatanlegg og transformator.

Tekniske data

Kraftverk Stordal
Kommune Høyanger
Nedslagsfelt 63 km2
Tilsig 201,8 mill m3
Driftstunnel, lengde 2,55 km
Driftstunnel, tverrsnitt 13,9-16 m2
Fallhøyde 114 m
Ytelse 26 MW
Turbin 1 francis
Midlere årsproduksjon 58 GWh
Ferdig utbygd 1974

Vassdrag

Les mer om