Tverrgjuvlo kraftverk

Dette er et småkraftverk i Teigdalselva.

Om kraftverket

Fallrettighetene til Tverrgjuvlo ble ervervet av Ing. Gjestdal tidlig på 1920 tallet og kjøpt av Bergen kommune. Senere ble disse fallrettene overført til BKK. I 2006 begynte BKK planleggingen av Tverrgjuvlo kraftverk, og konsesjon ble gitt av NVE like før juli i 2012.

Det første spadetaket ble tatt på BKKs bursdag, 2. juni 2014. Og etter to års byggetid kunne kraftverket starte produksjonen. Årlige middelproduksjon er 18 GWh, tilsvarende energiforbruket til 900 husstander.

Tekniske data

Kraftverk Tverrgjuvlo
Kommune  Voss
Nedslagsfelt  8,6 km2
Tilsig  28,7 mill. m3
Vannvei, lengde  1020 m
Driftstunnel, tverrsnitt  20 m2
Fallhøyde  390 m
Ytelse  5 MW
Turbin  1 Pelton
Midlere årsproduksjon  18 GWh
Ferdig utbygd 2016