Ulvik kraftverk

Om kraftverket

Kraftverket utnytter elven Tyssos fall fra Solsævatnet ned til Ulvikafjorden.

Byggetiden for Ulvik kraftverk strakk seg over fire år og ble avsluttet i 1974. Ulvik kommune hadde tidligere regulert Solsævatnet for bruk i sitt eget kraftverk. I 1971 fikk BKK tillatelse til å overføre vannet fra Ljoneskrulen. Til sammen har disse to magasinene en kapasitet på 52,6 millioner kubikkmeter.

Kraftverket har en 1600 meter lang driftstunnel i nivå med kraftstasjonen og en 500 meter lang sjakt opp til Solsævatnet. Ulvik kraftverk leverte byggestrøm til Sima kraftverk.

Inngangen til kraftstasjonen ligger midt i Ulvik sentrum. BKK måtte under anleggsarbeidene ta hensyn til omgivelsene på flere måter. Et av turisthotellene nede ved Ulvikpollen skulle få det nye kraftverket som nabo. I turistsesongen måtte utbyggerne derfor holde nattefred og drive tunnelsprenging bare om dagen.

Tekniske data

Kraftverk Ulvik
Kommune Ulvik
Nedslagsfelt 47,1 km2
Tilsig 102,6 mill m3
Driftstunnel, lengde 2,1 km
Driftstunnel, tverrsnitt 6,5 m2
Fallhøyde 387 m
Ytelse 20 MW
Turbin 1 francis
Midlere årsproduksjon 111 GWh
Ferdig utbygd 1974

Vassdrag

Ulvik kraftverk hører ikke til et av de store vassdragene.