Strømstøtten: Du får kompensasjon for høye strømpriser

Regjeringen har innført en kompensasjonsordning for de høye strømprisene, som gjelder fra og med desember 2021. Så lenge denne ordningen gjelder, vil du få deler av dine strømutgifter tilbakebetalt via nettleiefakturaen.

Du kan lese mer om kompensasjonsordningen hos reguleringsmyndigheten (RME) (åpnes i nytt vindu) og bakgrunnen for denne på regjeringens sider her. (åpnes i nytt vindu)

Ordningen som nettselskapene administrerer, gjelder for kunder med næringsgruppe bolig, det vil si alle private husholdninger (ikke fritidsbolig). Du kan søke opp din bolig i matrikkelen hos kartverket (åpnes i nytt vindu). Under «fanen» bygninger finner du næringsgruppe.

Timesbasert strømstøtte

Strømstøtten tar utgangspunkt i gjennomsnittlig markedspris time for time i det prisområdet boligen din tilhører. Fra 01.01.2024 er det når strømprisen overstiger 73 øre (eks. mva) per kilowattime i enkelttimer, at du får tilbakebetalt 90 prosent av strømprisen over dette nivået. I 2023 har nivået som har utløst strømstøtte vært 70 øre (eks. mva). Du kan få kompensasjon for de første 5000 kWh med strømforbruk per måned, forbruk over dette blir ikke kompensert med strømstøtte. Oppdatert oversikt over de timesbaserte støttesatsene, kan du finne på RME sine sider: Støttesats time for time (åpnes i nytt vindu).

Du kan logge inn på Mine sider og se hvor mye som er beregnet i strømstøtte, både for tidligere og inneværende måned: Strømstøtte - Mine sider (bkk.no) (åpnes i nytt vindu). Her kan du også sjekke hvilket prisområde boligen din tilhører.

Strømstøtte til deg som bor i fritidsbolig

En endring i strømstøtteordningen for husholdninger, gjør at dersom du bor fast i fritidsboligen og har registrert deg i folkeregisteret som bosatt på den adressen før 18.01.2023, vil du ha rett på strømstøtte. Det kan da etterbetales strømstøtte for forbruk tilbake til september 2022. Dersom du er folkeregistrert på adressen etter 18.01.2023, må det søkes kommunen om bruksendring før du har rett på strømstøtte.

Dokumentasjon og spørsmål rundt dette kan sendes til oss på kundepost@bkk.no (Åpner epostklient).

Se også Pressemelding fra regjeringen om strømstøtte til de som bor fast i fritidsbolig (åpnes i nytt vindu).

Utbetaling av strømstøtte

Kompensasjonen vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien og du får nettleiefaktura direkte fra oss, vil restbeløpet bli utbetalt til din bankkonto. Dersom du får alt på en faktura fra din strømleverandør, vil hele beløpet bli trukket fra der.

Frem til 31.08.2023, har ordningen vært slik at strømkundene har fått strømstøtte dersom den gjennomsnittlige månedsprisen for strøm ble høyere enn 70 øre per kilowattime. Du kan se de månedlige støttesatsene frem til august 2023 på NVE sine sider her:

Støtte til boligselskaper

Borettslag og sameie vil også få utbetalt støtte via nettleiefakturaen. Dette vil skje automatisk, men siden nettselskapet ikke kjenner til antall boenheter knyttet til felles strømmålere i det enkelte borettslag eller sameie, blir støtten utbetalt for hele forbruket. Styrene i boligselskapene har derfor plikt til å kontrollere at støtten de mottar, ikke overstiger de maksgrensene som er satt i forskriften. Det er to forhold som må kontrolleres:

  • Boligselskap med felles oppvarmings- eller ventilasjonssystem må kontrollere at ikke mer enn 20 prosent av oppvarmet areal benyttes av andre enn boligselskapets husholdninger (for eksempel til butikklokaler).
  • Alle boligselskaper må kontrollere at de ikke har mottatt støtte til husholdningsforbruk for mer enn 5000 kWh per boenhet.

Dersom boligselskapet har mottatt for mye i støtte, eller eventuelt ikke har mottatt støtte, skal informasjon om dette meldes inn til BKK Nett. Dette gjør dere ved å logge inn på Mine sider (åpnes i nytt vindu) og sende oss en melding derfra. I denne meldingen ønsker vi at det oppgis:

  • Målepunktid dette gjelder for.
  • Hvor stor andel av oppvarmet areal som benyttes av andre enn husholdningene, dersom denne andelen overstiger 20%.
  • Antall boenheter, dersom dere mottar støtte for forbruk som overstiger 5000 kWh per boenhet.

Du finner flere spørsmål og svar om strømstøtte på NVE sine nettsider. (åpnes i nytt vindu)