Alt om nettleie

Nettleien du betaler dekker drift og vedlikehold av strømnettet, og består av to deler, et kapasitetsledd og et forbruksledd. I tillegg dekker nettleien avgifter til myndighetene.

Snarveier

Alt om nettleie for bedriftskunder

Hva er nettleie?

Nettleie er det du betaler for at strømmen du bruker skal transporteres til boligen din. Slik fungerer det.

Når du bruker strøm må du betale for to ting, strømmen og nettleie. Det du bruker i strøm kjøpes fra en strømleverandør som du har valgt, mens nettleien er det du betaler for frakt av strømmen hjem til deg. Den betales til nettselskapet som eier strømnettet der du bor. Det er bare étt nettleieselskap innenfor hvert geografiske område, og derfor kan du ikke velge hvilket nettselskap du skal betale til.

Nettleien finansierer strømnettet

Betaling av nettleien

Priser

Prisen du betaler for nettleien består av et kapasitetsledd og et energiledd.

Kapasitetsleddet er et fast månedlig beløp basert på hvor mye strøm du bruker samtidig. Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere kapasitetsledd enn om du bruker mye strøm på én gang.

Energileddet bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt (antall kilowattimer), og når du bruker strømmen. Du betaler mindre per kilowattime om natten (22.00-06.00) og i helgen (lørdag, søndag og helligdager) enn på dagtid hverdager.

Nettleiepriser for privatkunder

Priser for våre plusskunder

Avtaledokumenter

Dine rettigheter og plikter knyttet til kundeforholdet med oss er fastsatt i to landsdekkende standardavtaler fremforhandlet av bransjeorganisasjonen Fornybar Norge. Det er ulike avtalevilkår for privat og bedrift, og vilkårene beskriver både plikter og rettigheter du som nettkunde har.

Standardavtale for privatkunder (åpnes i nytt vindu)

Betaling av nettleie

Hvis du har en strømleverandør som har opprettet en avtale med oss om felles faktura, får du ikke egen faktura for nettleie fra oss. Informasjon om strømforbruket og nettleien din finner du på fakturaen fra din strømleverandør. Dersom strømleverandøren din ikke har en slik avtale vil du få egen faktura for oss.

Les mer om betaling av nettleie

Hva betyr det som står på fakturaen min?

Nyttig informasjon