Priser for våre plusskunder

En plusskunde er en nettkunde som både bruker og produserer elektrisitet.

Plusskunder betaler ordinær nettleie for forbruk fra strømnettet.


En plusskunde betaler ikke nettleie til BKK for strømmen som leveres inn til strømnettet og er fritatt for fastleddet i innmatingstariffen. Strømmen som leveres inn til nettet bidrar til å redusere tap i strømnettet. For å kompensere for dette, betaler BKK 4 prosent av spotpris til plusskundene. I tillegg må plusskunder inngå en avtale med sin strømleverandør om å selge overskuddsenergi.


Strøm som produseres til eget forbruk er ikke avgiftsbelagt for plusskunder.

Vurderer du å montere solceller?