Kompensasjon ved strømbrudd

Går strømmen, jobber vi alltid for at du skal få strømmen raskest mulig tilbake. I noen sjeldne tilfeller kan det dessverre ta lengre tid. Du får automatisk kompensasjon fra BKK dersom din privathusholdning eller fritidsbolig har vært uten strøm i mer enn 12 timer. Kompensasjonen blir trukket fra nettleien på en av dine tre neste nettleiefakturaer.

Nasjonale satser

Hvor mye du får i kompensasjon kommer an på hvor lenge strømmen har vært borte. Satsene er nasjonale, og bestemt av NVE.

Satsene for kompensasjon i private husholdninger ved strømbrudd

  • Uten strøm i 12 timer: 500 kroner.
  • Deretter får du ytterligere 40 kroner per time etter det.

Satsene for kompensasjon i fritidsbolig ved strømbrudd

  • Uten strøm i 12 timer: 125 kroner.
  • Deretter får du ytterligere 10 kroner per time etter det.

Dersom strømmen kommer og går, regnes strømbruddet som sammenhengende hvis strømmen er tilbake i mindre enn to timer mellom hvert avbrudd.

Har du flere strømmålere, får du kompensasjon per strømmåler som har vært uten strøm over lang tid.

Du vil få kompensasjonen trukket fra nettleien på en av dine tre neste nettleiefakturaer.

Vi kan dessverre ikke dekke eventuelle konsekvenser av strømbruddet, som skader på elektrisk utstyr eller frysevarer. Slike skader dekkes ofte av ditt forsikringsselskap.

I en overgangsfase til automatisk tilbakebetaling, kan enkeltkunder dessverre oppleve at de ikke får kompensasjonen automatisk tilbakebetalt. Vi jobber med å rette denne tekniske utfordringen. Har du ikke mottatt automatisk kompensasjon, ber vi deg kontakte oss på kundepost@bkk.no (Åpner epostklient).