Opplever du dårlig spenningskvalitet?

Spenningen i strømnettet må ha en viss kvalitet for at den skal kunne brukes og ikke gi negativ påvirkning på elektriske apparater.

Grenser for hvor store avvik eller forstyrrelser spenningen kan ha i leveringspunktet, som er grensesnittet mellom nettselskapets og kundens private ledningsnett, er beskrevet i Leveringskvalitetsforskriften (åpnes i nytt vindu) (FOL). Det er forskriftsfestet at spenningen skal ligge mellom 207 og 253V.

Alt elektrisk utstyr sender støy ut i strømnettet, og spenningskvaliteten vil variere på grunn av dette. Dersom elektrisk utstyr som er tilkoblet det samme nettet ikke tåler disse variasjonene, kan det slutte å fungere eller få redusert effektivitet.

Elektriske apparater

Elektriske apparater som kan skape dårlig spenningskvalitet for deg selv og andre kunder i nettet er for eksempel:

  • Utstyr eller verktøy med direktestartede asynkronmotorer, for eksempel større varme/vann eller kloakkpumper, sveiseapparat, høytykkspylere, kompressorer, sager og vedkløyvere.
  • Gjennomstrømningsvannvarmere og andre apparater som hurtig kobler inn og ut last.
  • Elbilladere og solcellepaneler kan også skape spenningsvariasjoner i nettet.


Råd og tips

Her er noen enkle råd for å unngå at det elektriske utstyret ditt skaper støy for deg eller andre kunder i strømnettet

  • Kjøp/bruk kun CE-merket utstyr som er laget for 230 V +/- 10 %.
  • Velg 3-faset elektrisk utstyr hvis utstyret trekker mer enn 16 A, for eksempel høytrykkspyler, elbillader, vedkløyver eller kappsag. Unngå å bruke effektkrevende elektriske apparater samtidig.
  • Noen elektriske apparater har så høyt strømforbruk at det kan påvirke spenningskvaliteten i strømnettet. Rådfør deg med autorisert installatør når du skal installere fast montert utstyr.
  • Når effektkrevende elektriske apparater kobles til strømnettet er dette meldepliktig til nettselskapet via autorisert installatør.

Hvis du mistenker dårlig spenningskvalitet:

  • Kontakt en autorisert installatør dersom du har et eldre elektrisk anlegg og/eller naboer ikke opplever samme problem. Da kan årsaken være at den dårlige spenningskvaliteten ligger i ditt eget anlegg.
  • Meld fra i vårt klageskjema som du finner ved å logge inn på Mine sider. Klageskjema kan kun benyttes av den som er nettleiekunde i våre systemer.
Logg inn og gå til klageskjema (åpnes i nytt vindu)