Har du behov for å flytte eller endre noe i våre anlegg kan vi hjelpe deg.

Kostnader
Enkelte mindre oppdrag utfører vi etter fastpris, f.eks. til- og frakobling av ledninger og byggestrømskap, mens andre oppdrag fakturerer vi etter medgått tid og materiell.

Hovedregelen er at flytting eller omlegging av eksisterende strømnett må dekkes av den som ønsker å få det gjort.

Hvis du mener det er grunnlag for at andre skal dekke kostnadene, ber vi om at du legger ved dokumentasjon på dette.

Bestill god tid i forveien
Hvis du ønsker at vi skal komme til et bestemt tidspunkt må du bestille oppdraget hos oss så tidlig som mulig. Bruk søknadsskjemaet nederst på siden.

Eksempler og minimumspris på oppdrag vi utfører

  1. Fra og tilkobling av strømledning til bolig (prisliste)
  2. Flytting av stolpe (fra kr 20 000,- eks mva)
  3. Flytting av strømskap (fra kr 40 000,- eks mva)
  4. Flytting av bardun (fra kr 6 000,- eks mva)

Søknadsskjema

Kart og bilder
For å behandle henvendelsen din så raskt som mulig, trenger vi kart, tegninger og bilder hvor du merker av hva du ønsker å få utført. Skriv gjerne opp nummeret som er på kabelskapet eller tremasten.

Behandlingstid
Innen 30 virkedager fra vi har mottatt skjemaet får du svar på om det er teknisk mulig å gjøre jobben, et estimat på hva det vil koste og et anslag på hvor lang tid det vil ta.

Fakturering
Den som bestiller arbeidet avgjør om fakturaen skal gå til byggherren, nettkunden eller installatøren. Ved elektronisk bestilling fra installatør kan dette legges inn i systemet samtidig. Vi sender ordrebekreftelse til den som skal motta fakturaen, med kopi til bestiller. Fakturaen kommer normalt innen 14 dager etter utført oppdrag.

    Kontaktopplysninger om deg som bestiller
    Adresse til stedet henvendelsen gjelder
    Har du tidligere henvendt deg skriftlig til BKK Nett om denne saken?